Valio
Referentsid

Erinevatele vajadustele täpselt vastavaks kohandatud ja usaldusväärne energia Valio meiereidele

Adven toodab kütte- ja jahutusenergiat üheteistkümnele Valio meiereile Soomes. Igal Valio tehasel on energia tootmise seisukohast erinevad vajadused, mistõttu tuleb nendega ilmtingimata arvestada. Seetõttu on olnud kliendi tootmisstandarditele vastavuse tagamine Advenile alati põhiline nii projekteerimisel, ressursside eraldamisel kui projektide kavandamisel. Üks eesmärk on siiski olnud kõikjal alati sama: vähendada fossiilkütuste kasutamist neid biokütustega asendades. Adveni sõltumatus baastehnoloogiatest ja kütustest tagab suurepärase paindlikkuse energialahenduste konkreetsetele oludele täpselt sobivaks kohandamisel.

„Valio on väga huvitav klient, kuna me oleme pidanud valima energiaallika ja küttetüübi eraldi igale nende tehasele. See on võimaldanud meil kohandada lahendused kliendi tootmisvajadustele täpselt vastavaks. Pealegi on lahendused töötatud välja ka näiteks kohalike või muidu lihtsalt kättesaadavate kütustega arvestades,“ ütleb Adveni kliendisuhete juhataja Heikki Aarrejoki.

Kuna Valio meiereid toodavad erinevaid piimatooteid, siis varieerub nende energiavajadus oluliselt.

„Adveni eesmärk on pakkuda uusi ja uuenduslikke energialahendusi. Toiduainetööstuses on kasutatud energialahendused sõltunud aastakümneid suuresti fossiilkütustest. Firmad on viimastel aastatel siiski teinud tohutuid investeeringuid säästlikesse ja jätkusuutlikesse lahendustesse,“ ütleb Aarrejoki.

Põhiline on tarnekindlus

Valiol kui Soome suurimal piimatöötlejal on mitu suurt tehast, mille töös ei tule plaanivälised seisakud kõne allagi.

„Meie tehas on ainuüksi piima koguse poolest suurim Valio käitatav meierei. Seetõttu on see kriitiline kogu Soome piimatoodete tootmise sektori seisukohast. Me vajame oma tööks katkematut soojusvarustust. Tarnekindlus ja kvaliteet on meie edu aluseks,“ ütleb Valio Lapinlahti meierei juhataja Kari Lappi.

„Meie pikad katkematu pidevtalitluse perioodid on tunnistuseks Adveni energiatarne kindluse kohta. Isegi lühiajaline katkestus mõjutaks vahetult meie tootmist, kuna toiduainetööstuses kasutatakse laialdaselt erinevaid kuumtöötlusviise. Me ei saa lasta müüki korralikult pastöriseerimata tooteid,“ ütleb Valio Seinäjoki meierei juhataja Timo Panula.

Koostöö nurgakivid: biokütused ja parim praktika

Jõujaam on ehitatud töötama biokütustel ilma tootlikkuses ja kasumlikkuses mingeid järeleandmisi tegemata. Meil oli seda rajades Adveniga ühine eesmärk: minimeerida kütteõli tarbimist. Praeguseks kasutame ainult hädavajalikus koguses õli, mitte tilkagi rohkem.
Timo Panula
Valio Seinäjoki meierei juhataja

Kaks firmat töötasid kohe alguses välja toimiva mudeli koostöö arendus- ja järeltegevuse jaoks. See hõlmab korrapäraseid koosolekuid, et vaadata üle lokaalselt tehase tasandil tuvastatud parim praktika, võimaldamaks selle levitamist kõikidesse Valio käitistesse kogu Soomes.

„Kui küsimused puudutavad mitut erinevat tehast, siis muudab asjatundjate omavaheline vahetu suhtlus ideede propageerimise ja arengu soodustamise lihtsamaks. Minu meelest see, et oleme lasknud võtta Advenil enda kanda kogu vastutuse meie energiatootmise eest, ainult toetab ja tugevdab meid. Lisaks tagavad nad meile ka kuluefektiivsust parandava kaugseire,“ ütleb Panula.

„Läbipaistvus on meile ülitähtis. Tegelikult oligi see üks meie algsetest kriteeriumitest, kuna see võimaldab meil loota arendamisel ja tarnel Advenile kui tõelisele partnerile. Nad on seda lubadust pidanud ja ma saan tehase juhina Advenile toetuda,“ sõnab Lappi.

Jaga