Referentsid

Energia IFF grupile ensüümide tootmiseks ja soojusenergia Hanko piirkonna kaugküttevõrgule

IFF-i tervishoiu ja bioteaduste tehas Hankos Soome lõunarannikul on olnud Adveni pikaajaline klient – Adven on tehase energiatarnija juba 1999. aastast. Adven taaskasutab tehase jääksoojust, mis suunatakse Hanko kaugküttevõrku. Samuti on Advenil plaanis ehitada tehase juurde biogaasijaam, mis aitab piirkonna ringmajandusele mitmeti kaasa.

IFF-i tervishoiu ja bioteaduste tehas Hankos toodab kääritamise, eraldamise ja formuleerimise teel mitmesuguseid jätkusuutlikke ensüümitooteid kodu- ja isikliku hügieeni toodete ning loomasööda turgudele.

„Adven tarnib IFF grupi Hanko tehasesse energiat teenusena. Katkematu aurutootmise tagame ööpäevaringse jälgimise ja regulaarse hooldusega. Juhtimiskeskus asub Vantaas, kuid tehaseoperaatorid on kohalikud, seega vajaduse korral on abi alati lähedal, ” ütleb Adveni kliendihaldur Jussi Hirvonen.

Kohalikud elanikud saavad jääksoojusest kasu

Adven haldab Hanko piirkonnas ka ligikaudu 21-kilomeetrist kaugküttevõrku. Kaugkütet kasutavad muuhulgas teised kohalikud tööstusharud, kohaliku omavalitsuse teenuspakkujad, näiteks linnavalitsus, veevärk, tuletõrjedepoo, tervisekeskus ning paljud teised linna kinnisvara- ja erakliendid. Hanko piirkonna kaugküte toodetakse kodumaisest hakkepuidust ja kasutades ära jääksoojust.

Praktikas jahutab Adven IFF grupi tehase seadmeid ja kasutab selle käigus tekkivat jääksoojust ära Hanko kaugküttevõrgus. Praegu toodetakse 7% piirkonna kaugküttest jääksoojusest.

„Jääksoojust tekitab eelkõige heitauru ja õhu sundjahutamisel vallanduv kondenseerumissoojus. Liigne soojus suunatakse Hanko kaugküttevõrku, mida Adven hooldab ja käitab,” selgitab Hirvonen.

Biogaas ja väetised kõrvalsaadustest

Adven on Hanko jaoks välja töötanud ka uut tüüpi lahenduse, millega on tulevikus võimalik lämmastikurikkast biomassist biogaasi toota. Adven kavatseb rajada Hankosse jaama, mis hakkab IFF grupi Hanko tehase ja tööstusliku reoveepuhastusjaama Hangon Puhdistamo Oy kõrvalsaadustest biogaasi tootma. Adven on biogaasijaama ehitusprojekti investeerimiseks saanud taastuvenergia toetust Soome majandus- ja tööhõiveministeeriumilt.

„Meie peamised käärimisprotsessis kasutatavad toorained on pärit põllumajandusest. Toitained, mida oma protsessis kasutame, on sarnased nendega, mida kasutatakse põllumajanduses väetiste puhul. Võib ette kujutada suurt pilti, kus saame põllumajanduslikku toorainet, kasutame seda oma protsessis ensüümide tootmiseks ja seejärel tarnime orgaanilised kõrvalsaadused Adveni biogaasijaama, et muuta need energia- ja toitainerikkaks mullaks. See on ensüümide tootmisel ahvatlev kontseptsioon, sest võimaldab meil näiteks riideid pesta 20 °C juures, säästa seejuures energiat ja samal ajal muuta kõrvalsaadused lokaalselt energiaks ja mullaks, mida saab seejärel uuesti kasutada põllumajanduses, kust meie peamised toorained pärinevad,” ütleb Hankos paikneva DuPonti tervishoiu ja bioteaduste tehase juhataja Stefan Ekbom.

Biogaasijaam kavatsetakse kasutusele võtta 2023. aastal. Adven vastutab jaama toimimise ja kaugseire eest. Biogaasi tootmine edendab Hanko piirkonnas oluliselt ringmajandust.

Jaga