Rakvere Soojus AS
Referentsid

Elektri- ja soojusenergia koostootmine Rakveres

Adven rajas 2013. aastal koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega Rakverre kohalikul taastuvenergial põhineva elektri ja soojuse koostootmisjaama. Selle eesmärk oli vähendada Rakvere kaugküttevõrgus soojuse hinda. Rajatud jaam vahetas välja maagaasil põhinenud soojuse tootmise hakkepuidu vastu, mis vähendas Rakveres kaugkütte soojuse hinda 18% ning CO2 heitmeid 10 800 t/aastas.

Adveni koostootmisjaama valmimine andis suure panuse Rakvere kui rohelise linna kuvandile. Samuti on oluline kohalikul kütusel toodetud soojuse soodne hind linnakodanikule.
Marko Torm
Rakvere linnapea aastatel 2017-2019

Rajatud koostootmisjaam on Eestis teine, mis töötab ORC-tsükliga (Organic Rankine Cycle). See on uudne tehniline lahendus, kus soojus- ja elektrienergia ökonoomsemaks tootmiseks kasutatakse vee asemel spetsiaalset orgaanilist vedelikku. ORC tehnoloogia võimaldab koostootmise rajamist ka väiksemate soojuskoormuste korral. Koostootmistehnoloogial on eeliseid traditsioonilise auruturbiini ees, näiteks madalad käitamise kulud. Rakvere koostootmisjaama käitab Adveni Ida piirkonna juhtimiskeskus, mille ülesandeks on jälgida ja juhtida ka meie teiste Ida-Eesti klientide katlamajade tööd.

Jaga