Cytiva
Referentsid

Cytiva ja Adveni energia taaskasutamise alane koostöö võimaldab täita keskkonnanõudeid ja säästa energiat

Cytiva (mis oli varem osa GE Healthcare Life Sciences’t) on juhtiv üleilmne meditsiini- ja farmaatsiaettevõte, mis tegutseb umbes 40 riigis ja millel on suur tootmisüksus Rootsis Uppsalas. Ettevõte on üle saja aasta arendanud märkimisväärseid uuendusi ja lahendusi tervishoiu valdkonnas. Alates 2018. aasta suvest on Cytiva teinud Adveniga koostööd heitvee jahutamise ja soojuse taaskasutuse alal.

Cytiva arendab patsientide diagnoosimise, ravi ja jälgimise lahendusi ja teenuseid ning toodab bioravimeid. Uppsala tehases on umbes 1200 töötajat ja selle tooteid tarnitakse enam kui 160 riiki. Cytiva eesmärk on aidata kogu maailma tervishoiutöötajatel suurendada oma suutlikkust ja parandada tulemuslikkust, et patsientide hooldust pidevalt parandada. Kuigi viimastel aastatel on Uppsalas tootmine kasvanud, mõjutavad rangemaks muutuvad keskkonnanõuded tehase tegevust. Seetõttu otsustas Cytiva otsida soojuse taaskasutamise ja heitvee jahutamise võimalusi koostöös Adveniga.

 „Adven aitab meil Cytivas kiirelt lahendada aeg-ajalt tekkivaid kõrge reovee temperatuuriga seotud probleeme ning teeb seda kõrge kompetentsi ja suure pühendumusega. Reovee temperatuuri saab nüüd suhteliselt keeruka rajatise abil reguleerida. Lisaks saab jääksoojust kasutada meie kinnistutel ning vähendada seeläbi energiatarbimist, mis aitab kaasa meie seatud keskkonnaeesmärkide saavutamisele, ”ütles Cytiva Uppsala energeetikajuht Joel Kröjs.

„Me tegutseme Cytivas intensiivselt ja sihikindlalt oma toodete keskkonnamõju vähendamise nimel. See on näide projektist, kus suutsime koostöös Adveniga lahendada probleemi viisil, mis loob väärtust tänu kütteks vajaliku energiakulu vähendamisele, vähendades nii ka keskkonnamõju. Selline koostöö on kasulik Cytiva, Adveni ja keskkonna jaoks,“ ütles Cecilia Sjöstedt, Cytiva Uppsala üksuse juht ja tegevjuht.

Adveni lahendus Cytiva jaoks käivitati 2018. aasta suvel. See koosneb kolmest soojuspumbast, mis kasutavad heitvee soojusenergiat. Algselt oli vaja vähendada munitsipaal-reoveepuhastisse saadetava vee temperatuuri, aga praegune lahendus on Cytivale kasulik nii keskkonnaalaselt kui ka kaubanduslikult.

„See on põnev keskkonnaprojekt, mis on kliendile majanduslikult kasulik. Cytiva soov täiustada oma tegevust seoses keskkonna ja kliimaga sobib hästi kokku Adveni eesmärkide ja pädevusvaldkondadega. Me hindame mõlemad professionaalset, tihedat ja pikaajalist partnerlust,“ selgitas Adveni kliendihaldur Mats Olofsson.

See rajatis suudab heitvett rakendada nii kütmise kui ka jahutamise eesmärgil. Cytiva kasutab taaskasutatud soojust ruumide kütmiseks oma 1200 töötaja jaoks, mis vähendab täiendava energia vajadust. Külmadel päevadel taaskasutatakse soojust vajaduse korral ka oma tootmisprotsessides ja soojadel päevadel saab jahutusega hoida tootmisprotsesside temperatuuri madalamal.

„Cytiva tegevus on ühiskonna jaoks äärmiselt tähtis. Kui me saame ulatada abikäe partneri ja toetajana alal, mida me kõige paremini oskame, saab Cytiva koondada oma ressursid kogu maailma inimeste olukorra jätkuvale parandamisele. See on just selline partnerlus, mis on meie jaoks väga südamelähedane. Meile jaoks on Cytivaga koostöö ja nende konkurentsivõime suurendamine väga oluline nii täna kui ka edaspidi,“ ütles Henrik Johansson Casimiro, Adven Rootsi tegevjuht.

Jaga