E-piim, Põltsamaa linn
Referentsid

Biokütusel põhinev kaugkütte terviklahendus E-Piima tööstusele ja Põltsamaa linna kaugküte

AS E-Piim Tootmine on enam kui 100 aastase kogemusega ühistulise omandivormiga Eesti piimatööstusettevõte. E-Piima territooriumil asuvas aurukatlamajas toodetakse soojusenergiat Põltsamaa linna kaugküttevõrku ning tööstuslikku auru piimatööstuse tarbeks. Biokütuse kasutusele võtmisega on Adven juba aastaid taganud odavama energia hinna E-Piimale ja Põltsamaa kaugkütte klientidele. Fossiilsete kütuste hinna kõikumine ning maksutõus ei mõjuta oluliselt soojusenergia hinda.

Kaugjuhtimine ja kohaliku teenindava personali koostöö loob usaldusväärse opereerimise ja hoolduse protsessi. Võimalus kütuseid valida vähendab energiatootmise keskkonnamõju aurukatlamajas.

Tänu biokütuse kasutusele võtmisega on Adven juba aastaid taganud E-Piimale stabiilse ja konkurentsivõimelise energiateenuse. Põltsamaa E-Piima tehas on hea näide kuidas tootmisettevõtte loob kogukonnale olulist lisaväärtust – tehase territooriumil asuv Adveni katlamaja varustab lisaks tehasele ka linna kaugkütte võrku.
Jaanus Murakas
E-Piima juhatuse esimees

Biokütusele ülemineku põhjuseks oli põlevkiviõli kõrge hind ja suur CO2 emissioon, mis tingis kõrge soojusenergia hinna, võimaldamata teha vajalikke investeeringuid. Katlamaja rekonstrueerimise käigus teostati katla kapitaalremont, ehitati kütuseladu ning paigaldati eelkolle. Ehitus valmis ja katlasüsteem käivitus 2002 aastal. 2016 aasta alguses tekkis Põltsamaa linnas võimalus kasutada maagaasi. Tulenevalt maagaasi soodsamast hinnast kasutatakse tipukoormuse katlas senise põlevkiviõli asemel kütusena maagaasi. Katlamaja opereerib kohapeal paiknev Adveni Lõuna–Eesti piirkonda teenindav meeskond.

Jaga