Saarioinen Oy
Referentsid

Adven on toidutootja Saarioineni energialahenduste arendamise ja rakendamise partner

Adven on teinud Saarioineniga nüüdseks tihedat koostööd juba üle kahe aastakümne. Toiduainetööstusele on energialahendusi raske leida, kuna tootmine ja tegevus on pidevas arengus. Advenil on õnnestunud aastate jooksul oma kliendi vajadusi edukalt rahuldada, arendades Saarioineni kütte- ja jahutuslahendusi. Saarioineni seisukohast on välise energiaasjatundja rakendamine üksnes positiivne.

„Saarioineni ja Adveni ühine ajalugu sai alguse siin Valkeakoski tehases ning meie koostöö laienes peagi ka Sahalahti ja Huittineni tehastesse,“ meenutab Saarioineni Valkeakoski tehase juhataja Harri Merisalo.

„Praegu tarnime kütte- ja jahutusenergiat Sahalahti tehasele ning kütteenergiat Valkeakoski ja Huittineni tehastele,“ ütleb Advendi kliendisuhete juhataja Heikki Aarrejoki.

Rohkem kui kahe aastakümne pikkune partnerlus

„Kõik meie tehased on kasvanud oluliselt meie partnerluse ajal ja Saarioineni tegevus on arenenud. Muutused on leidnud aset eeskätt keskkonnaküsimustes ja me oleme muutunud keskkonnavajadustele vastavalt reageerinud,“ ütleb Saarioineni ostujuht Matti Tähtinen.

Toiduainetööstus esitab iseenesest energialahenduste kavandamise ja rakendamise seisukohast suuri väljakutseid, kuna tootmine ja vajadused arenevad kiirete tsüklitena.

„Me oleme arendanud energiatootmist tihedas koostöös, et suuta vastata oma kliendi vajadustele ja nõuetele,“ selgitab Aarrejoki.

„Tehase esindajad, Adveni esindajad ja mina kohtume regulaarselt kaks korda aastas. Need kohtumised annavad suurepärase võimaluse tehtu ja saavutatud tulemuste arutamiseks,“ ütleb Tähtinen.

„Adven on hea partner, kuna on suutnud paindlikult kohaneda meie vajadustega,“ lisab ta.

Väline partner aitab keskenduda

Meie äritegevuse seisukohast on energiaküsimuste eest vastutuse üleandmine Advenile olnud väga mõistlik lahendus, kuna see võimaldab meil keskenduda oma põhitegevusele ja -pädevusele.
Matti Tähtinen
ostujuht, Saarioinen

„On suurepärane, et Adven juhib meie partnerlust, meie tihedalt seotud meeskonda. Kahtlemata on suur eelis, kui kogu kliendisuhte eest vastutab üks isik, kes hoiab pidevalt suurel pildil silma peal ja hoolitseb info jõudmise eest kõikide asjaosalisteni,“ tõdeb rahulolev Merisalo.

„Me oleme aastate jooksul laiendanud oma partnerluse uutesse tehastesse ja erinevate energialiikide valdkonda. Adven on pakkunud meile arenguideid, mis on hea, kuna nad tunnevad tööstust,“ ütleb Tähtinen.

Igakülgne arvestamine toiduainetööstuse tehaste erivajadustega

„Uuenduslikku energialahendust vajas eeskätt Sahalahti tehas. Me nüüdisajastasime seal jahutus- ja küttelahendusi, nii et nüüd saab külmatootmisel kondenseeritavat soojust kasutada soojuse genereerimiseks,“ selgitab Aarrejoki.

„Huittineni projekteerisime soojusjaama, mis teenindab nii kogukonda kui tööstust. Nüüd varustab sama jaam Huittineni linna kaugküttega ja toiduainetehast vajaliku soojusenergiaga,“ lisab ta.

„Me teame, et toiduainetööstuses on aja jooksul paratamatult oodata muutusi ja uute vajaduste lisandumist, ning me soovime loomulikult suuta nendega kaasas käia ja neid rahuldada,“ ütleb Aarrejoki.

Jaga