Gaasi võrgupiirkonnad ja hinnad

Adven keskendub oma gaasivõrgu piirkondades võrkude hooldamisele ja arendamisele, sh. uute liitumiste väljaehitamisele ning ei tegele maagaasi jaemüügiga.

Alates 01.05.2018 on Adven Eesti AS kui võrguettevõtja maagaasiseaduse § 11 lg 6 alusel nimetatud maagaasi müüja ehk nomineeritud avatud tarnija Alexela AS.

Võrguteenuse piirkonnad

Adven pakub maagaasi võrguteenust järgnevates piirkondades:

 • Aardla-Soinaste
 • Haaslava vald
 • Jõhvi linn
 • Maardu linn
 • Püssi linn ja Lüganuse vald
 • Rae vald
 • Rakvere vald
 • Saku vald
 • Saue linn
 • Tartu linn
 • Viimsi vald
 • Viljandi linn, Pärsti ja Saarepeedi vald
 • Vändra

Maagaasi kütteväärtus

Alates 2013 aastast kajastatakse maagaasi arvetel tarbitud gaasikoguseid lisaks kilovatt-tundides (kWh). Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

E = Hs x V

kus
E – gaasi kogus energiaühikutes (kWh)
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus arvestusperioodil (kWh/m³)
V – mõõdetud gaasi kogus arvestusperioodil (m³)

Maagaasi kvaliteet september 2021

Ülemine kütteväärtus (kWh/m3)10,43
Alumine kütteväärtus (kWh/m3)9,405
Gaasi rõhk mõõtepunktis (bar)1,03325

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused. Loe edasi.

Tarbimiskoha omanikuvahetus

Maagaasi võrguteenuse leping on seotud tarbimiskoha (kinnistu) omanikuga. Tarbimiskoha omandi muutuse korral tuleb uuel omanikul sõlmida uus leping.

Omanikuvahetusega seotud lepingu uuendamiseks palume, kas endisel või uuel omanikul, täita ankeet. Kui ankeedi täitmisel ei ole tarbimise ülemineku hetke gaasinäit teada, siis võite selle meile edastada hiljem. Täidetud ankeet palume saata kas e-kirjana või postiga.

Ankeedi saabudes võtab kliendihaldur andmete täpsustamiseks ja edasiste toimingute kokkuleppimiseks osapooltega ühendust ning valmistab ette uue maagaasi võrguteenuse lepingu. Vajadusel saate abi meie kliendihalduritelt.