Toidu- ja joogitööstus

Juhtiv ekspert vee- ja energialahendustes toidu- ja joogitööstuses

Advenil on pikim ajalugu ja enim referentse energiateenuste pakkumisel toidu- ja joogitööstusele. Ligi 40-aastase kogemuse keskmes on varustuskindlus, valdkonnas tegutsevate tootjate vajaduste mõistmine ja visioon tööstuse jaoks kõige kasulikumatest lahendustest, millel on suur tähtsus ka kogu ühiskonna jaoks.

Lahendused toidu- ja joogitööstusele

Toidu- ja joogitööstuse ettevõtted on olnud esirinnas tootmisprotsesside ja tarneahelate vastutustundlikkuse edendamises, mida juhivad nii sotsiaalsed kui ka majanduslikud tõukejõud. Vastutustundliku tegevuse keskmes on energia ja vee tõhusam kasutamine ning tootmise kõrvalsaaduste kasutamine, millel on tohutu potentsiaal.

Säästval energiatootmisel ja energiatõhususel on vastutustundlikkuse programmides oluline roll

Mitmed tuntud toidu- ja joogitööstuse ettevõtted astuvad aktiivselt samme vastutustundlikumate ja vähese heitkogusega tootmisahelate poole. Viimastel aastatel on energiatootmises tehtud märkimisväärseid edusamme ja investeeringuid, eriti biokütustele ülemineku abil ning süsinikukoormust on vähendatud tuhandete tonnide võrra. See toob heitkoguste kaudu kasu nii keskkonnale kui ka ettevõtte mainele, aga ka mõne ettevõtte finantstulemustele. Energiatõhususe parandamise keskmes on ka jääksoojuse taaskasutamine, mida saame kasutada nii enda protsessides kui ka klientidele tarnimisel.

Tööstuslik veepuhastus, kasutamata võimalus?

Adveni eksperdid suudavad kindlaks teha arendamist vajavaid valdkonnad ja aidata leida uusi energiatõhususe võimalusi lisaks traditsioonilisele energiatootmisele. Toidu- ja joogitööstuses on tööstusvee puhastamine üks neist kasutamata võimalustest. Kui protsessi erinevates etappides tarbitakse märkimisväärses koguses vett ja auru, saavutatakse kulude kokkuhoid näiteks suletud veeahelate ja tõhusama aurustamislahenduse abil. Säästud tekivad ka toitainete taastamisel ja biogaasi tootmisel, kui muda ja täiendavad biomaterjalid töödeldakse biogaasiks.

Pikk kogemus jahutuses

Oleme toidu- ja joogitööstusele juurutanud jahutusenergia lahendusi juba ligi 20 aastat, seega julgeme öelda, et oleme juhtiv tööstusliku jahutusenergia tootja. Külma tootmise vajadused varieeruvad sõltuvalt vajadustest külmiku ja sügavkülma temperatuuri vahemikus. Jahutusprotsessis kasutatakse tavaliselt looduslikke jahutusaineid, ammoniaaki ja süsinikdioksiidi. Jahutusprotsessist tekkivat soojust saab ka soojuspumpade abil kätte saada ja suunata näiteks madalatemperatuurilisse võrku selle asemel, et seda välisõhku lasta. Toidu- ja joogitööstuse energialahenduse lähtepunktiks on jahutusprotsessis tekkiva energia kõige tõhusam kasutamine.

Säästud ja tulud kõrvalsaadustest

Toidu- ja joogitööstuse tüüpiliste kõrvalsaaduste hulka kuuluvad laktoos, erinevad rasvad ja kondid. Need väärtuslikud kõrvalsaadused lähevad pärast tootmisprotsessi sageli raisku. Tänapäeval saab aga kõrvalsaadusi taaskasutada, töödelda edasi uueks tooteks või edasi müüa. Adveni käimasolevatest tööstuslikest müügiprojektidest kaalutakse umbes 90% juhtudest kõrvalsaaduste kasutamist.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Kui tehaseid on rohkem, edenevad arenguküsimused ja ideed paremini, kui eksperdid omavahel nõu peavad. Näen meie tugevusena, et tervik on Adveni käes. Adven pakub ka tsentraliseeritud kaugseiret, muutes selle tasuvaks.
Timo Panula
Tehase juht, Valio

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!