Materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamine ning töötlemine

Tööstuse ringmajandus – raiskamisest kokkuhoiuni

Peaaegu kõik tööstusharud toodavad kõrvalsaadusi: tooraine, reovesi, raisatud energia ja kemikaalid, mis lähevad pärast tootmisprotsessi raisku. Tänapäeval saab kõrvalsaadusi kas taaskasutada või töödelda lisaväärtusega toodeteks. Huvi kõrvalsaaduste kasutamise vastu kasvab ja näiteks Adveni käimasolevate müügiprojektide puhul kaalutakse kõrvalsaaduste kasutamist umbes 90% projektidest. Materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamise ja töötlemise abil saab Adven aidata teie ettevõttel kulude kokkuhoidu ja isegi uut äri luua. Uurige võimalusi!

Uued võimalused ringmajanduses

Lisaks traditsioonilistele tööstuslikele kõrvalsaadustele, nagu raisatud energia ja reovesi, saab taaskasutada arvukalt muid kõrvalsaadusi. Tööstuslikke kõrvalsaadusi võib sellisena kasutada, näiteks kasutades neid kütusena soojusenergia tootmisel. Kõrvalvooludes sisalduvaid kõrvalsaadusi saab ka nende väärtuse suurendamiseks ja lisatulu saamiseks edasi töödelda, näiteks saab reoveest või settest kontsentreeritud toitaineid kasutada põllumajanduses väetisena. Adven leiab alati lahenduse, mis on kliendi jaoks kõige mõistlikum ja milles on ühendatud nii keskkonna kui ka kasumlikkuse eelised.

Toitainete või tooraine taaskasutamisel ja ringlussevõtul kasutab Adven näiteks MVR aurustamismeetodit, mis on integreeritud kliendi tootmisprotsessi lahutamatu osana. Loe rohkem MVR aurustamismeetodi kohta.

Biogaasi tootmine kõrvalsaadustest

Tööstuslikud kõrvalsaadused viiakse kõrvaldamiseks sageli kolmandale osapoolele, ehkki ettevõtted võiksid seda kasutada kütusena, eriti aurutootmise kõrvalsaadusi, mis sisaldavad palju orgaanilisi kõrvalsaadusi biogaasina. Biogaasis sisalduvat soojusenergiat saab tõhusalt ära kasutada ning ettevõte väldib eraldi biojäätmete tasusid, energia tootmiseks kasutatava kütuse energia- ja transporditasusid. Parimal juhul saab vältida ka vähemalt osa reoveetasudest, kui reoveesetet kasutatakse kohapeal biogaasi tootmiseks.

Tööstuslikes vetes suletud tsükleid rakendades, avanevad uued võimalused vee oluliselt tõhusamaks kasutamiseks. Loe rohkem tööstuslike veepuhastuslahenduste kohta.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Meie enda tehase kõrvalsaaduste kasutamine oli investeerimisotsuse tegemisel ülioluline. Oleme kütuse kättesaadavuse osas jätkuvalt isemajandavad. Meie kulutõhusus paraneb ja ettevõtte sisene tootlus suureneb märkimisväärselt. See loob meie klientide jaoks selge lisaväärtuse.
Jarno Erkamaa
Hankkija tehase juht

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!