Lahendused omavalitsustele ja infrastruktuuri ettevõtetele

Energiavarustuse usaldusväärsus, tõhusus ja jätkusuutlikkus

Paljud omavalitsuste energiaettevõtted ja kommunaalteenustega seotud hoonete omanikud uurivad praegu võimalusi arendada oma kaugkütte teenust, et see vastaks kohalike ettevõtjate ja elanike vajadustele. Ettevõtjad vaevlevad kütusehinna tõusu, vananevate energiarajatiste ja ühiskonna surve tõttu toota rohelisemat energiat. Kas hoonete omanikel on mõistlik selle kõigega ise tegeleda või leidub ka nutikam võimalus?

Infrastruktuuriomanikel, nagu omavalitsustel, kes kaasavad energia tootmiseks partnerit, on rohkem võimalusi oma energiatootmist ja selle maksumust mõjutada erinevate koostöömudelite kaudu. Koostöömudelid võivad ulatuda kõigi tegevuste ja ühisettevõtete müügist kuni laiaulatusliku partnerluseni, mis tagab usaldusväärse energiatootmise, investeeringud tootmisseadmetesse, nende pideva haldamise ja klienditeeninduse.

Usaldusväärne energiavarustus

Energiavarustuse usaldusväärsus on omavalitsuste ja infrastruktuuriga seotud ettevõtete tähelepanu keskpunktis. Varustuskindlus on meie põhiprioriteet ning me hoiame protsessi pidevalt käigus alalise kaugseire ja laialdase energiaspetsialistide võrgustiku kaudu kõigis riikides. Põhikulud ja tulud tulenevad kütuse hankimisest suuremas koguses ja paljudel juhtudel kohaliku tööstuse jääksoojuse taaskasutamisest.

Jätkusuutlik energia kohalikele ettevõtetele ja elanikele

Advenil on rohkelt kogemusi energiatõhususe, taastuva biokütuse ja omavalitsustes energiatootmise arendamise alal. Fossiilkütused on suures osas asendatud süsinikneutraalsete puidupõhiste ja muude biokütustega. See on aidanud saada positiivseid tulemusi süsinikujalajälje vähendamisel. Näiteks Soomes on kaugküttevõrkude CO2 heide võrreldes müüdud energiaga 61% väiksem kui kaheksa aastat tagasi. Adven on seadnud endale eesmärgiks vähendada CO2 heitkoguseid 200 000 tonni ulatuses enda ja oma klientide rajatistes järgmise viie aasta jooksul.

Pidev areng energiavarustuses

Mida see praktikas tähendab, kui omavalitsus võirajatiste omanik annab oma energiatootmise Advenile üle? See tähendab, et energiataristu all kinni oleva raha saab mujale suunata ja kasutada seda muude vajalike investeeringute jaoks. Lisaks võtab Adven enda kanda üldise vastutuse energiatootmise eest: vajalikud investeeringud, keskkond, heited, käitamine ja hooldus, energiatõhusus ning loomulikult ka töökindlus ja võimalikud riskid.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

On hea tava, kui igaüks jääb oma liistude juurde. Leiame, et mõistlik on jätta keskuse energiatootmine sellega igapäevaselt tegeleva professionaalse partneri hooleks.
Guido Pärnits
Ülemiste Center OÜ tegevjuht