Tõhus energiatootmine tööstuses

Lahendused ja teenused säästlikumaks energiatootmiseks ja -tõhusamaks kasutamiseks.

Tööstuslik energiatootmine ja veepuhastus seisavad silmitsi oluliste muutustega. Nende muutuste liikumapanevad jõud on jätkusuutlikkus, energiatõhusus ja ainete taaskasutamine. Ligi 40-aastase kogemuse ja arvukate referentsidega julgeme öelda, et oleme juhtiv energiateenuste pakkuja tööstusele. Adveni terviklik lähenemisviis annab klientidele ülevaate, kuidas saaksime oma klientide protsesse võimalikult energiasäästlikult ja säästvalt juhtida. Uurige võimalusi!


Tõhus energiatootmine

Tööstuslik auru tootmine

Tööstusprotsesside kõige levinum energiatootmise vorm on tõenäoliselt seotud tööstusliku auru ja kuuma vee vajadusega. Isegi põhitootmist saab tänapäeval realiseerida tõhusalt, võimaldades nii kokkuhoidu väiksema kogu energiatarbimise kui ka väiksema süsinikujalajälje kaudu. Kuna aurukogus on protsessitööstuses sageli oluline kulutegur, otsivad ettevõtted olukorra parandamiseks võimalusi. Tootmise kasvades on vaja ka suuremat auruvõimsust, mis lahendatakse sageli uue investeeringuga tehasesse. Ent tervikliku ülevaate kaudu saab hõlpsasti kasutada võimalusi soojuse kogumiseks ja liigse auru taaskasutamiseks protsessides. Selle tulemusel võib auruvajadust vähendada isegi kuni 40%.

Tööstuslik jahutus ja külma tootmine

Tööstusliku külma tootmise vajadus varieerub sõltuvalt vajadustest külmkapi ja sügavkülma temperatuuril. Jahutusprotsessides kasutatakse tavaliselt looduslikke jahutusaineid, ammoniaaki ja süsinikdioksiidi. Jahutusprotsessist pärinevat soojust saab soojuspumpade abil taaskasutada ja suunata näiteks madalama soojusenergiaga võrku selle asemel, et seda välisõhku lasta. Tööstusliku jahutuse ja külma tootmise energialahenduse võti seisneb selles, et jahutusprotsessis tekkivat energiat kasutatakse võimalikult tõhusalt. Advenil on ligi 20-aastane kogemus oma klientidele tööstusliku jahutuse ja külmenergia tootmisel.

Soojusenergia taaskasutus

Huvi liigse energia taastamise vastu on selgelt suurenenud. Eesmärk on vähendada heitkoguseid ja säästa energiatootmise kulusid. Olemasolevate protsesside abil saadud soojuse saamine võib kas katta kasvava energiavajaduse või asendada praeguse energiatootmise, mis hõlmab sageli fossiilkütuseid. Taaskasutatud soojust saab nii ettevõtte enda protsessides uuesti kasutada kui ka edasi töödelda, et kasutada seda läheduses asuvate jaamade kütmiseks. Tõhus soojusenergia taastamine annab selge kulude kokkuhoiu ja edendab säästvaid väärtusi.

Hoonete kütmine

Kui tööstusprotsessidesse tarnitakse auru või kuuma vett, kasutatakse tavaliselt sama piirkonna tööstusettevõtete või muude objektide soojendamiseks sama energiat. Kui infratorustikud on kättesaadavad, saavad isegi terved linnad või omavalitsused oma kaugküttevõrgud ühest tööstusliku energia seadmest. Nii saab kütta tuhandeid äripindu ja majapidamisi.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Tänu tehase rajamisele suudame kalatööstuse jäägid muuta väärtuslikuks produktiks. Koostöö Adveniga ja nende pakutav energialahendus on tootmisprotsessis kahtlemata olulisel kohal.
Mart Undrest
Eesti Kalatootjate Keskühistu juhatuse liige

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!