Viruvere vineeritehas säästab loodust ja arendab kohalikku majandust  

5.7.2022
Artiklid Koostöölood Üldine Tööstused Metsa, tselluloosi ja paberi

Adven Eesti AS asus Jõgeva külje alla Viruverre rajatud vineeritehasele biomassist auru tootma, millega laiendatakse enda haaret ning antakse koostöös Estonian Plywood AS-iga oluline panus kohaliku majanduse elavdamisse.

 

Plywoodi ja Adveni 2018. aastal sõlmitud koostöölepingu raames alanud ehitusest on tänaseks esimene etapp edukalt lõpule viidud. Looduskaunite kasemetsade rüpes asuva tootmiskeskuse käivitamise abil on Plywood muuhulgas andnud tuntava tõuke kohalike inimeste võimaluste avardamisele tööjõuturul.  „Hindame tänases regionaalpoliitilises olukorras kodukoha tööhõive parandamist äärmiselt oluliseks. Lõime Jõgevamaale 150 uut töökohta. Rõõm on tõdeda, et paljud kohalikud inimesed said seetõttu pöörduda tagasi oma kodukohta elama. Kindlasti on nende näol tegemist rahulolevate ja motiveeritud töötajatega,“ sõnas Estonian Plywood AS-i tegevjuht Ando Jukk.  

Koostöö võimaldab põhiärile keskenduda 

Adven rajas auru tootmiseks Viruverre uue energiakeskuse, vastutades seejuures täielikult katlamaja projekteerimise, ehituse ning pikaaegse käitlemise ja varustuskindluse eest. Säärane koostöövorm võimaldab omakorda Plywoodil keskenduda enda põhitegevusele.  „Adven on meile sisuliselt energiapartneriks. Me ei pea muretsema millegi pärast, mis on seotud hakkepuidu katlamaja rajamise, arendamise ja käigushoidmisega. Saame rahulikult keskenduda vineeri tootmisele ning teame, et Adveni meeskond on paindlik ning arvestab meie muutuva tarbimiskoormusega,“ rõhutas Jukk.   

Taastuvenergia olulisel kohal  

„Globaalsel soojenemisel on meie kõigi igapäevaelule, loodusele ja ärile oluline mõju. Viruverre loodud taristu võimaldab taastuvenergia osakaalu järk-järgult suurendada. Ehkki kasevineeri eluiga on pikk, soovime jõuda järjest väiksema CO2 emissiooni näiduni. Aastateks 2020-2025 koostatud kava lõppeesmärk näeb ette viia CO2 jalajälg nulli. Adveniga koostöö aitab meid selle eesmärgi saavutamisel tublisti,“ rõhutas Jukk keskkonnasäästliku tulevikuvaate olulisust.  

Adven toodab vineeritehasele auru, kasutades seejuures maksimaalselt tagastuva kondensaadi energiat. „Nii meie kui ESTPLY peame rohelist mõttelaadi oluliseks – tegutseme pidevalt selle nimel, et süsiniku jalajälg väheneks. Tootmisprotsessis kasutame seetõttu eelistatult taastuvenergia lahendusi,“ märkis  Adven Eesti kliendisuhete ja äriarenduse valdkonna juht Raivo Melsas.

Vineeri tootmine Viruvere valgusküllases ja avaras ning uhiuute tootmisliinide ja tehnoloogiaga tehases algas eelmise aasta septembris. Plywoodi aastane tootmisvõimus ulatub 55 000 m3-ni. Valminud aurukatlamaja võimsus on 7,5 MW, mis võimaldab toota 11 tonni auru tunnis. Tehase disain võimaldab tulevikus võimsust paindlikult suurendada.  

Estonian Plywood AS on täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kelle omanikeks Eesti juhtivad puidutööstus-ettevõtted Lemeks AS ning Tarmeko KV OÜ.