Orkla kontserni Panda maiustused valmivad 2500 tonni võrra väiksemate heitmetega

31.10.2022
Koostöölood Tööstused Toiduaine- ja joogi

Tehase käitamiseks vajaliku energia tootmise heitmed on üks toidukaupade süsiniku jalajälge mõjutav põhitegur. Orkla kontserni kuuluv Panda toodab lagritsat ja muid maiustusi madala heitmete tasemega (Eestis on Orkla tuntud läbi brändide Kalev ja Põltsamaa). Adveni juurutatud energialahendusega genereeritakse tehasele tootmiseks vajalikku auru ja ruumide kütmiseks vajalikku soojust heitevabasid puidul põhinevaid kütuseid kasutades. See lahendus võeti kasutusele 2010ndate alguses ja see on võimaldanud vähendada tehase süsinikdioksiidi aastaheitmeid 2500 tonni võrra.

Orkla kontserni Panda kommivabrik ostab Advenilt energiat teenusena alates 1990ndatest. 2000ndate lõpus koliti tehas osaliselt ümber ja samal ajal uuendati selle energiatootmist.

„Jätkusuutlikkus peegeldub tehase tegevuse igas aspektis, kaasa arvatud energiatootmises. Meie koostöö Adveniga on aastatega üha suurenenud ja paranenud,” ütleb Panda tehase tootmis- ja haldusjuht Arto Aarrelampi.

„Praeguse energialahenduse kasutuselevõtul vähenesid tehase heitmed märkimisväärselt: süsinikdioksiidi heitmed vähenesid kokku 2500 tonni võrra aastas,” sõnab Adveni kliendihaldur Jari Ojala.

Energiajaamas kasutatav puidul põhinev kütus soetatakse kohalikelt tarnijatelt. Fossiilselt biokütusele üleminekul õnnestus koguni olemasolevad katlad ringlusse võtta. Üks kateldest on nüüd kasutusel varukatlana auruvarustuse tagamiseks ka tehase tootmisvõimsuse maksimaalsel rakendamisel.

Auru tootmisel on kõige tähtsam tarnekindlus

Üks toidukaupade süsiniku jalajälge mõjutav põhitegur on tehase käitamiseks vajaliku energia tootmisel tekkivad heitmed. Lisaks vajab Panda pidevat ja kindlat auruvarustust aasta läbi, kuna lagrits ja muud maiustused valmivad tehases auru kasutades.

Panda energialahenduse puhul on kõige tähtsamad näitajad tarnekindlus ja ühtlane kvaliteet, kuna tehased töötavad lakkamatult. Panda tehase tootmisprotsessi kõige tundlikum osa on liköörikommide valmistamiseks vajaliku likööri keetmine. See eeldab täpselt õiget rõhku.

„Tarnekindlus on kõige alus. Me ei saa oma kaupu toota, kui meie energiatootmine ei toimi: kui auru tootmisel esineb probleeme, siis vedelad ained, nagu šokolaad ja rasvad, tahkuvad, ja see on lihtsalt lubamatu. Maiustused peavad võtma tahke kuju siiski alles tootmise lõpus,” rõhutab Aarrelampi.

Tehaste tootmis- ja käitusnõuded on toidutööstuses pidevas arengus ja muutuvad üha rangemaks. See tähendab, et kvaliteedile ja tarnekindlusele lisaks tegeleb Adven energiateenuse osutamisel ka pidevalt muutuvate vajadustega.

Videos selgitab Panda tehase tootmis- ja haldusjuht Arto Aarrelampi, mis juhtub, kui auru tootmine kommivabrikus katkeb.