Sõmeru kaugkütte võrgupiirkond

Sõmeru kaugküte on tõhus

Adven ehitas 2021. aastal Sõmerusse uue biokatlamaja ning rekonstrueeris kaugküttevõrke. Katlamaja on võimsusega 850 kW võimaldab biokütusele üleminekuga leevendada olulisel määral maagaasi hinnatõusust kerkinud küttekulusid. 

Küttelahenduse muutmine aitab märkimisväärselt keskkonda säästa. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO2 heitmeid ligi 485 tonni võrra aastas.

Katlamaja ehitustöödega samal ajal uuendati ka soojusvõrke ning kokku rekonstrueeriti 2021. aastal toimunud remondi käigus 491 meetri jagu vananenud võrke. Lisaks ehitati 194 meetri pikkune ühendustorustik uue biokatlamajani.

Soojusvõrgu ehitustööde kogumaksumus oli ligi 200 000 eurot ning biokütuse katlamaja ehitus täiendavalt veel 900 000 eurot. Mõlema projekti puhul kattis ligi poole investeeringust Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt jagatav Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi meede „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“.

Sõmeru võrgus on kokku 23 tarbimiskohta, sh 17 korteriühistut koos 354 korteriga, 4 äriühingut, lasteaed ja noortekeskus.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing (EJKÜ) on tunnustanud Sõmeru kaugküttevõrku „Tõhusa kaugkütte“ märgisega, mis tõendab, et kaugküttesüsteem vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust.
Märgist väljastab ning nõuetele vastavust hindab kord aastas kolmeliikmeline komisjon.

 

Kaugküttesoojuse hind

Kaugküttesoojuse müüki reguleerib Kaugkütteseadus. Vastavalt sellele kuuluvad soojuse piirhinnad kooskõlastamisele Konkurentsiametiga. Peale kooskõlastuse saamist avalikustame soojuse hinnad 1 kuu enne kehtima hakkamist oma kodulehel.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind on piirhind, millest kallimalt soojust müüa ei tohi. Kui kütuse hind on kooskõlastuses arvestatust odavam, siis müüme soojust alla piirhinna ehk müügihinnaga.

Kasutatud kütused 2021
Kütused:Osakaal:
puiduhake10%
maagaas90%

Kaugküttevõrguga liitumine

Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest. Tutvu liitumistingimuste ning -lepinguga.

Uuri liitumise kohta täpsemalt.

Tehnilised tingimused ja projektide kooskõlastamine

Soojussõlme või kogu hoone rekonstrueerimisel on vajalik taotleda võrguettevõtjalt tehnilised tingimused. Uuri lähemalt.

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused. Uuri lähemalt.