Viimsi-Haabneeme kaugküttekatlamaja saab suitsugaase puhastava filtri

10.7.2024
Uudised Artiklid Üldine Kaugküte Kov koostöö

Adven on viimase kaheksa aasta jooksul investeerinud oluliselt oma kaugküttevõrkude arendamisse, seda ka Viimsi ja Haabneeme piirkonnas. Võrgu renoveerimine ja ehitamine aitab tagada tõhusa ja töökindla teenuse ning pikemaajalises plaanis kõige mõistlikuma hinna. Oluline aspekt kaugkütte haldamisel on ka keskkonnavaade, millele Advenis strateegiliselt tähelepanu pöörame.

2018- 2020. aastatel uuendas Adven Viimsi ja Haabneeme kaugkütte soojussüsteemi. Seoses sellega ehitasime Haabneeme uue efektiivse 6 MW hakkepuidukatlamaja ning rajasime 1,2-kilomeetrise magistraalsoojustrassi Haabneeme ja Viimsi alevike vahel, mis ühendas kaks eraldiseisvat võrku üheks. Viisime läbi ka vanade soojustrasside renoveerimistöid, mille käigus renoveerisime 2,5 km soojusvõrku. Viimsi-Haabneeme enam kui 14-kilomeetrisest soojusvõrgust on praeguseks 98% asendatud tänapäevaste eel-isoleeritud torudega.

Sel suvel algasid tööd, mille peamine eesmärk on toota soojust keskkonnasõbralikumalt – teisisõnu minimeerida korstnast lenduvaid väikeseid osakesi. Nimelt varustame katlamaja elektrostaatilise filtriga, mis puhastab suitsugaase. Seadme abil püütakse osakesed kinni ja need kogutakse tuhakasti. Seade on juulikuu alguseks paigaldatud, seejärel tehakse elektritöid ja alustatakse suitsutorustiku ümberehitamisega. Suve lõpus pärast tööde valmimist jätkub katlamajas taas soojatootmine.