Veebruar 9, 2021
Artiklid

Uuendusmeelne meeskond teenis juhtimiskeskuse loomisega aasta meeskonna tiitli

Advenis on hea tava tunnustada aasta lõpus tublisid tegijaid ning valida aasta meeskond. 2020. aastal pälvis tunnustuse meeskond, kes panustas teotahte ja pühendumisega Adveni ühtse juhtimiskeskuse loomisesse ja käivitamisse. Juhtimiskeskuse juhi Kaido Suurekivi sõnul oli tegemist väljakutsega, mis nõudis tihedat koostööd ja üksteisega arvestamist.

„Aasta meeskonna kandidaatide esitamisel on iga Adveni töötaja mõtetel mõju – kandidaate saavad esitada kõik meie inimesed. Võitja selgitamisel võrdleme projekte või algatusi, mis võeti eesmärgiks, planeeriti ja viidi suurepäraselt ellu osakonna siseselt või koostöös erinevate osakondade töötajatega. Koostöö tulemuseks on ettevõtte hüpe arengus või muu hindamatu väärtus ettevõttele, töötajatele või klientidele,” selgitas Adven Eesti personalijuht Ivi Aluoja.

Sellist väärtust pakubki hiljuti loodud terviklik juhtimiskeskus, mille roll on jälgida tootmisobjektide ja võrkude seisukorda üle-Eestiliselt ning juba eos ära hoida või lahendada võimalikke avariisid, teavitades oluliste tootmisparameetrite muutustest kohalikke remondimeeskondi ning planeerides töögraafikuid.

Lisaks tootmisobjektide ja võrkude jälgimisele on juhtimiskeskuse ülesanne ka kliendi avariiteavituste vastuvõtmine ning klientide teavitamine avariidest ja plaanilistest katkestustest. Kui enne saabusid avariikõned jälgimiskeskustesse Tallinnas, Rakveres ja Põltsamaal, siis nüüd jõuavad kõned Tallinna juhtimiskeskusesse, kus kõnedele vastavad eraldi spetsialistid, kes saavad kõiki tootmisobjekte reaalajas jälgida.

Väljakutseks nii automaatika kui ka personaliotsingud

Suurekivi tõdes, et kuigi üldjoontes läks kõik hästi, ei olnud tegemist sugugi lihtsa projektiga.
“Kõige raskem oli robottelefonide süsteemi uuendamine. Katlamajades on loodud GSM-lahendused, mille alusel saab Adven kõne või sõnumi kujul signaali, et midagi on juhtunud. Kuna ettevõte on pika ajalooga, siis sama eesmärgiga süsteeme oli päris palju ning enamus neist tuli uuendada või välja vahetada, et süsteem ja andmevahetus omavahel sujuvalt toimiks. Oli üpris keeruline minna ühelt töötavalt süsteemilt üle teisele nii, et ei tekiks vahepeal viperusi,” selgitas ta.

Väljakutseks oli ka uutele positsioonidele sobivate töötajate leidmine ja koolitamine. “2019. aasta detsembris hakkasime otsima juhtimiskeskusesse uusi töötajaid. Õigete inimeste leidmisega läks planeeritust veidi kauem ja esimese inimese saime aprillis, mil algas ka süsteemide testimine ja töötajate väljaõpe. Sellisel positsioonil on ülioluline mõista, kuidas tootmismeeskonnad igapäevaselt toimetavad, seega plaanisime uued töötajad esialgu n-ö töövarjudena tööle panna. Viiruse leviku ajal muutunud olukorras tuli meil elutähtsa teenuse osutajana väljaõppe protsess üle vaadata – hooldusmeeskonnaga kokkupuude tuli viia miinimumile. Jälgides loomulikult rangelt ohutusnõudeid, võtsid osakonnajuhid selle töö enda peale ja sõitsid uue juhtimiskeskuse inimesega kaasa ning selgitasid tööpõhimõtteid ilma, et peaks hoolduse ja teiste juhtimiskeskuse töötajatega otseselt kokku puutuma,” kirjeldas ta.

Hoolimata projekti keerukusest oli meeskonnal ühine siht silme ees ja kõik aitasid kaasa eesmärgi saavutamisele. “Süsteemide ühildamiseks on meeskonnaliikmetel vaja pidevalt üksteisega suhelda, et aru saada, mida on ühel või teisel osakonnal vaja, et kõik oma töö tehtud saaks. Järjepidev tagasiside ja koostöö on meie töös äärmiselt oluline,” sõnas Suurekivi.

“Juhtimiskeskuse loomise meeskonnas oli inimesi kolmest osakonnast, kus kõigis on natuke erinevad protsessid, tehnoloogia ja meeskonna ülesehitus. Kui esialgu oli väike kartus, et kuidas inimesed uuele süsteemile üleminekuga kaasa tulevad, siis tegelikult oldi väga positiivse suhtumisega,” tõdes Suurekivi, kelle sõnul ongi kogu kollektiiv koostöövalmis ja uuendusmeelne.

“Adveni töökeskkond soosib edasi arendama lahendusi, mis ei ole esimese pilguga võib-olla kohe selged. Ideed ja ettepanekud on siin alati teretulnud,” nentis Suurekivi.

Juhtimiskeskuse arendamine on järjepidev protsess

Meeskonna valmisolek kaasa mõelda, tegutseda ja ühise eesmärgi nimel tööd teha on tänaseks vilja kandnud. Töö keskuses on hoo sisse saanud, kuid nagu automaatika puhul ikka, on vaja veel üht-teist seadistada. Samuti Trimble NIS-süsteem, mis aitab juhtimiskeskusel kliendile kiirelt võimalikust katkestusest näiteks SMS-i teel teada anda. “Siit edasi on vaid töörütmi kättesaamine, analüüs ja võimekuse suurendamine. Meie eesmärk on muutustele kiirelt reageerida, olukorraga kiirelt kohaneda ja süsteeme edasi arendada,” sõnas Suurekivi.

Juhtimiskeskuse loomise ja käivitamise, sealhulgas Trimble NIS võrgutarkvara projektimeeskonda kuuluvad juhtimiskeskuse, Infotehnoloogia, automaatika, soojuse- ja gaasivõrkude hoolduse ning kliendihalduse töötajad. Projekti õnnestumiseks on oma õla alla pannud samuti terve rida ettvõtte teisi töötajaid. Loome üheskoos oma suurepärase meeskonnaga parema homse.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.