Märts 26, 2020
Artiklid

Tööstusettevõtete neli peamist probleemi

Äritegevus õitseb kõige tõhusamalt, kui keskenduda põhitegevusele. Sageli tahavad tööstusettevõtted ise hallata ka kogu ressursikasutust ja energiatootmist. Idee on hea, kuid see hägustab tootmise põhilisele fookusele keskendumist.

Tõenäoliselt on kõik kuulnud lugu hunt kriimsilmast, kel oli seitse ametit ja kaheksas nälg. Ettevõtjale on selles vanarahva tarkuses oluline tõetera sees – kui tahta kõiki majasiseseid protsesse ise ära teha, siis hajub fookus ja põhitegevuse täie potentsiaali rakendamine on raskendatud. IT- ja logistikateenuse sisse tellimine on muutunud enam-vähem normiks, kuid ka energiatootmine või ressursitõhususe suurendamine võiks olla äripartneri poolt sisse ostetud teenus. Soovides ise kõiki protsesse hallata on kulud oluliselt suuremad – vaja on teha investeeringuid, palgata eriharidusega inimene, hooldada seadmeid jne. Vastutus on suur ja tähelepanu põhiärile häiritud.

Alati saab olla ressursitõhusam

Teine suurem probleem, mis tööstusettevõtetes levib on sissejuurdunud ja rutiinsed protsessid, mis võisid viimased kümme aastat toimida, kuid üha kiiremini arenevas maailmas on tänaseks oma väärtust kaotamas. Tööstuses on alati võimalik midagi ressursitõhusamaks muuta, vähendades sellega ka oma igakuiseid kulusid.

Endalt tasuks küsida, millal meie midagi tõhusamaks muutsime, ressursse ümber töötlesime või taaskasutasime? Näiteks lasevad enamus tööstusettevõtted oma vee kanalisatsioonist alla selle asemel, et seda hoopis töödelda ja taaskasutada. Taolised ressursside tõhusamaks muutmised vajavad aga põhjalikke teadmisi, innovaatilisi ideid ja meeskonda, kes lahenduse välja töötavad.

Tegutsema tuleb hakata täna

See, mis „eile“ oli idee, on „täna“ juba reaalsus ning „homme“ nõue. Tark tööstur tegutseb juba täna, et homseid eesmärke täita. Tööstuses ja tootmises on kõigil peal keskkonnaalased eesmärgid ja regulatsioonide täitmise kohustus. Kuigi tähtajad tunduvad kaugel ja aega justkui palju, siis tuleb tegutsema asuda kohe. Kuud mööduvad ruttu ja kes lükkab tegutsemist edasi, see avastab peatselt, et aeg on otsas ja regulatsioonide täitmisega on hiljaks jäädud.

Kuidas lahendada investeeringute vajadus?

Paraku nõuavad suuremahulised energia säästmise protsessid või ressursitõhususe parendamised investeeringuid. Need investeeringud on sageli mahukamad, kui keskmise tööstusettevõtte mugavustsoon lubab. Ilmselt on see ka põhjuseks, miks parendustegevustega venitatakse või hoopis ära jäetakse ning pikemas perspektiivis kaotatakse tootmise tõhususelt raha. Kes ei soovi oma laenukoormust suurendada või raha pikaajaliste investeeringute alla kinni panna, sel tasub leida lahendus usaldusväärse äripartneri näol.

Jätkusuutlik kliendisuhe investeerija ja tööstusettevõtte vahel võimaldab täita regulatsioone, muuta protsessid ressursitõhusamaks, teha vajalikke investeeringuid ning keskenduda oma põhiärile.

Teenusepakkuja valik on kriitilise tähtsusega

Oluline on valida selline teenusepakkuja, kes poleks lihtsalt kiire kasumi peal väljas, vaid tuleks pigem strateegiliseks äripartneriks, pakkudes terviklikku teenuskontseptsiooni. Nii saab tööstusettevõte jagada oma investeeringutest tulenevaid äririske ja teab, et koostöö pole partnerile pelgalt kasumi saamisega äriprojekt.

Pikaajaline kliendileping võimaldab tööstusettevõttele ka rahakotisõbralikumat hinda, mis muutub investeeringu tegijale finantsiliselt mõistlikuks just pikaajaliselt. Taoline lähenemine võimaldab hoida fookust ettevõttele parimate lahenduste välja töötamisel, mitte suurima (ja lühiajalise) kasumi teenimisel.

Adven pakub lahendusi

Kindel energia äripartner on Adven, kelle peamine eesmärk on koostööpartneri edukus. „Keskendume oma partneri tootmise ressursitõhususe tõstmisele tervikuna. Meie eesmärk on, et kliendil läheks hästi, sest kui nemad saavutavad oma tulemused, siis oleme ka meie edukad, kindlustades pikaajalise koostöö,“ selgitab Adveni energialahenduste ekspert Kevin Vaher.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.