November 23, 2021
Artiklid

Terrafame’is suurendatakse akukemikaalide tootmisvõimsust – konkurentidest eristutakse keskkonnahoidlikkuse ja väiksemate heitkoguste poolest

Autotööstuse elektrifitseerimine edeneb kiiresti. Elektriautode keskkonnasäästlikule olemusele on aga komistuskiviks nende akud, sest akukemikaalide tootmine põhjustab sageli suuri süsinikdioksiidi heitmeid. Terrafame’i akukemikaalide tehas alustas juunis tootmisvõimsuse suurendamist, mistõttu on sellele probleemkohale nüüd olemas keskkonnahoidlikum lahendus. Samuti soovis Terrafame tagada koos energiaettevõttega Adven, et Sotkamos toodetud akukemikaalide tootmismeetod oleks üks tõhusamaid maailmas.

Terrafame’i kasutatava tootmismudeliga on aku kemikaalide valmistamisel tekkiv süsinikdioksiidi heide aastas 25 000 tonni väiksem kui kergkütteõliga toodetud akukemikaalidel. See vastab ligikaudu 9000 sõiduauto tekitatud keskmisele heitkogusele aastas. Fossiilkütustel põhinev akukemikaalide tootmine on maailmas väga levinud. Fossiilkütuste kasutamine suurendab aga oluliselt akude süsinikjalajälge.

„Meil on olnud au kiirendada Terrafame’i teekonda autotööstuse elektrifitseerimise edendamises. Märkimisväärne investeering tipptehnoloogilisse akukemikaalide tehasesse muudab kättesaadavaks keskkonnahoidlikumad akukemikaalid. Selle ülemaailmselt olulise investeeringu toimimiseks on vaja tagada sujuv energiavarustus ja energiatõhusus,” räägib Adveni kliendihaldur Arto Liikanen.

Ökoloogilisemate akukemikaalide tootmises on kaks võtmetegurit

Praegu tööd alustavast akukemikaalide tehasest saab üks maailma suurimaid akukemikaalide tootmisliine, kus Terrafame’i praegune põhitoode nikkel-koobaltsulfiid töödeldakse edasi nikkel- ja koobaltsulfaatideks, mida kasutatakse toormaterjalidena elektriautode akudes.

Teine oluline tegur, mis tagab Terrafame’i akukemikaalide madalad heitkogused, on bioleostus. See on energiasäästlik viis näiteks nikli tootmiseks. Ka tootmisprotsessist tulenevad kasvuhoonegaaside heitkogused on sel puhul alla keskmise.

Terrafame’i kasvava energiavajaduse rahuldamiseks on Adven rajanud piirkonda taastuvenergiajaama. 10-megavatine tahkel kütusel töötav energiakeskus kasutab taastuvast allikast pärit kütust, et toota auru ja soojusenergiat nii akukemikaalide tehasele kui ka muudeks tööstuslikeks eesmärkideks. Kütusena kasutatakse jäätmepuitu, puiduhaket ja saeveskite kõrvalsaaduseid, mis pärinevad lähipiirkonnast.

Mahukas koostöö energiatõhususe edendamisel

Lisaks energia tootmisele kasutab energiateenus ka Terrafame’i vesinikutehase jääkenergiat. Adveni juurutatud ja käitatav lahendus vähendab oluliselt fossiilkütustega toodetud energia osakaalu. Soojusenergia taaskasutamiseks kasutatakse vaakumtoruga soojusvahetit. Sama tehnoloogiat on varemgi elektrijaamades kasutatud, kuid vesinikutehaste jaoks on see midagi uut. Taaskasutatava energia hulk sõltub vesinikutehaste kasutusmäärast ja vastab parimal juhul ligikaudu viiele megavatile energia tootmisvõimsusele

Peale uue energiajaama ja jääkenergia kasutamise hõlmab Terrafame’i ja Adveni koostöö kõrgsurveauru tootmiskeskust, mida on vaja tootmisprotsesside käivitamiseks paar korda aastas. Adven on piirkonda rajanud ka energiataristu, mille üheks osaks on näiteks kaugküttevõrk. Terrafame’i ja Advenit on aastaid ühendanud tihe koostöö energiatõhususe, heitkoguste vähendamise ja energiatootmise arendamisel. Koostöö üldine eesmärk on olnud tagada uues akukemikaalide tehases ladus energiakättesaadavus ja -tõhusus.

Loe ka: Terrafame’i CO2 heide väheneb peagi 90% võrra

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.