September 6, 2021
Artiklid

Teenuspõhine reoveepuhastus aitab tööstusettevõtetel oma protsesse lihtsustada ja tõhusamaks muuta

Tööstusettevõtte jaoks on reovee puhastamine keeruline protsess, millele kohaldub palju regulatiivseid õigusnorme. Reoveepuhastust saab aga teenusena sisse osta ka kogenud reoveekäitlejalt.

Peaaegu kõik tööstusettevõtted tegelevad ühel või teisel viisil reoveepuhastusega iseseisvalt, olenemata tööstusharu või ettevõtte suurusest. Mõnel ettevõttel on oma reoveepuhastid, kuid puhastusseadmete hooldamine ja opereerimine tarbib ressursse, mida saaks muidu ettevõtte põhitegevusse suunata. Teistel ettevõtetel võivad puhastusseadmed olla jõudnud juba oma kasutusea lõppu ja nad peavad hakkama mõtlema uutele seotud investeeringutele. Mõnel juhul suunatakse tööstusreovesi munitsipaal reoveepuhastusjaama, kuid ka selle puhul ei saa välistada vajadust reovett eeltöödelda.

Advenil on kogemusi tööstusreovee puhastamises eri lahenduste puhul.

„Sageli ei osatagi arvata, et tööstusreovee käitlemist saab ka allhanke korras sisse osta. See vabastab ressursse ja võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele,” ütleb Adveni kontseptsioonijuht Jani Vuorinen.

Reovee ringlussevõtt tähendab vastutustundlikkust ja kokkuhoidu

Põhjamaades arvatakse üldiselt, et vett on palju ja see on odav. Siin ei ole sarnast veepuudust nagu põua käes kannatavates piirkondades, kus vesi võib lausa otsa saada ja ainsaks püsivaks veeallikaks on ringlusse võetud puhastatud reovesi. Reovett võib vaadelda osana ettevõtte ringmajanduslahendusest: seda saab ringlusse võtta, vähendades seeläbi vajadust toorvee järele, ning sellest saab eraldada soojusenergiat, tooraineid või toitaineid. Biogaasi tootmiseks saab kasutada ka reovett, mis on suure orgaanilise aine sisaldusega.

Reovee käitlemist reguleerivad praktikas ELi õigusaktid, kohalik seadusandlus ja objektidele antud keskkonnaload, kuid seda protsessi võib näha ka laiemas plaanis osana ettevõtte jätkusuutlikkusest.

„Reovee puhastamine aitab kaasa ettevõtte jätkusuutlikkusele ja parandab selle mainet. Peale selle aitab tõhus reoveepuhastus ettevõttel sageli raha säästa, sest vähendatakse kanalisatsiooni ja tasulise joogivee tarbimist. Mõnel juhul toimivad tehases protsessid efektiivsemalt kui vee kvaliteet paraneb ja sellega võib kaasneda kulutõhusam tootmine. Need kõik on head argumendid, miks iga ettevõte peaks oma reoveekäitluses korra majja lööma,” ütleb Vuorinen.

Teenus on alati ettevõtte järgi kohandatud

Varem oli reoveekäitluse projektides ettevõtet tavaliselt abistamas konsultant, kes otsis ettevõttele sobivat seadmete tarnijat ja lahendust. Nende aegadega võrreldes oleme jõudnud kaugele: näiteks arendab Adven koos kliendiga välja terve teenusmudeli ja osutab ettevõttele vastavaid teenuseid. Lisaks lahenduse loomisele vastutab Adven reoveepuhastusjaama investeeringute, projektijuhtimise, jaama töö, hooldamise ja teenuse ööpäevaringse seire eest. Loe rohkem Energy as a Service teenusmudeli kohta.

„Projekti alguses selgitame välja ettevõtte vajadused seoses veetöötlusega ja kuidas seda saaks parandada. Selles etapis on oluline kaaluda, kas saaksime optimeerida tehase protsesse nii, et reovett tekiks vähem, kas protsessides oleks võimalik vett ringlusse võtta või kas puhastatud reovett saaks taaskasutada,” selgitab Adveni kontseptsiooniarendaja Elina Isokangas.

„Lähtudes kliendi vajadustest ja olukorrast hakkame koos kliendiga kavandama uut lahendust, mis võib endas sisaldada näiteks veepuhastust ja soojustagastust. Ettevõtte reovett analüüsitakse ning koostatakse lahenduse eelkontseptsioon ja ligikaudne hinnakalkulatsioon. Kui klient annab meile rohelise tule, kirjutame ettepaneku üksikasjalikumalt lahti, optimeerime vajalikud kohad ja teeme vajadusel pilootkatsed, et leida parim veepuhastustehnoloogia ning kliendi jaoks usaldusväärne ja kulutõhus lahendus,” jätkab Elina.

Puhastusmeetodiks võib olla näiteks membraantehnoloogia, ioonvahetus, keemiline töötlemine, aurustamine või bioloogiline töötlus. Üldiselt kombineeritakse vajaliku puhastustaseme saavutamiseks eri tehnoloogiaid.

„Ilma tehnoloogiliste piiranguteta tegutsemine on spetsialistide jaoks väga põnev ja ühtlasi ka kliendi huvides. Meie lähenemisviisi ainulaadsus seisneb selles, et ühendame oma ulatusliku veepuhastusalase kogemuse kliendikeskse ja lahendustele orienteeritud tegevusmudeliga,” ütleb Vuorinen.

Loe lähemalt tööstusliku veetöötluse kohta.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.