September 23, 2021
Artiklid

Soojuse taaskasutust tuleks kasutada tööstusheidete vähendamise vedurina

Tööstusliku soojuse taaskasutuses peitub tohutu säästupotentsiaal. Heitsoojuse regenereerimise ja taaskasutamisega saaks säästa nii raha kui keskkonda. Eriti suur sääst on võimalik toidu- ja joogitööstuses, tselluloosi- ja paberitööstuses ning metalli- ja kemikaalitööstuses. Need sektorid vajavad oma protsesside käitamiseks suures koguses energiat ning soojuse taaskasutamine pole neis paraku veel kuigi levinud.

Tööstuses on heitsoojusega seotud säästu saavutamiseks kaks võimalust: heitsoojust saab regenereerida ja taaskasutada või soojuse genereerimist protsessides vähendada. Eesmärk on sulgeda energiatsükkel, mis tähendab energia korduvat kasutamist ning seeläbi materjali- ja kulutõhususe saavutamist. Soojust ajendab taaskasutama ka surve vähendada fossiilkütuste kasutamist.

Tulevikus peab tööstus vähendama ka põletamisel tekkivat energiat. Elektrifitseerimine ei ole alati parim võimalus fossiilkütuste asendamiseks, kuid kuna selle efektiivsus ei pruugi olla piisav või elektri kasutamine ei pruugi olla tehniliselt sobivaim lahendus. Soojuse taaskasutamine võib vähendada energiavajadust paljudes kohtades ja olla parim valik.

„Lähtume alati eeldusest, et klient peab soojustagastuse lahendusega saama võrreldes praegusega kokkuhoidu. Teisalt on paljudel firmadel ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid ja suur soov heitmeid vähendada. Soojuse tõhus taaskasutus on üks viis neid eesmärke saavutada,” ütles Adveni arendusjuht Pasi Kolehmainen.

Kolehmainen on soojuspumpade spetsialist. Ta töötab Adveni tehniliste lahenduste meeskonnas, kes on spetsialiseerunud energialahendustele. Kontseptsiooniarendajad töötavad välja klientidele kohandatud energia- ja veelahendusi.

„Õpime kliendiprotsessi tundma ja kaalume erinevaid lahendusi, et leida sobiv tasakaal erinevate vajaduste vahel. Ei ole nii, et ühelt poolt vähendatakse energiatarbimist ja teiselt poolt tekitatakse täiendavaid energiavajadusi. Me ei taha tekitada olukorda, kus energiatarve väheneb protsessi ühes osas, ent teises tekib suurem energiavajadus. Sobivaima lahenduse leidmine nõuab seetõttu tihti mitut arendusringi,” sõnas Adveni protsessilahenduste juht Antti Tuominen.

„Adven ei ole seotud ühegi kindla tehnoloogiaga, mistõttu moodustab ühe osa meie teadlikkusest enese pidev kursishoidmine üha arenevate tehnoloogiatega ja tööstusliku soojuse taaskasutuse uute võimalustega,” lisab Kolehmainen.

Kõigis tööstusharudes on potentsiaal energiat säästa

Ainuüksi soojuse taaskasutamise potentsiaal on Euroopa Liidu tasandil paljudes tööstusharudes tublisti üle 10%. See võib tunduda väiksena, kuid kuna tööstuses vajatava energia hulk on märkimisväärne, siis võiks näiteks fossiilkütustest põhineva energiatootmise 10% vähendamine tuua endaga kaasa märkimisväärse CO2 heitmete vähenemise.

Me teeme koostööd näiteks Soome suure metallitooja Terrafame’iga vähendades nende soojatootmise CO2 aastast heidet rohkem kui 90% võrra. See saavutatakse uue energiakeskuse rajamise, liigenergia regenereerimise ja taaskasutamise ning kaugküttevõrku investeerimisega. Lugege lähemalt meie koostööst Terrafame’iga.

TööstusharuHeitsoojuse kasutamise potentsiaal
Raua ja terase tootmine11,40%
Keemia ja naftakeemia11,00%
Mitteraudmetallide tootmine9,59%
Mittemetalsed mineraalid11,40%
Toit ja tubakas8,64%
Tselluloos, paber ja trükkimine10,56%
Puit ja puidutooted6,00%
Tekstiil ja nahk11,04%
Muu10,38%

Allikas: Preliminary assessment of waste heat potential in major European industries. Panayiotou G P, Bianchi G, Georgiou G, Aresti L, Argyrou M, Agathokleous R, Tsamos K M, Tassou S A, Florides G, Kalogirou S, Christodoulides P. 2017, Energy Procedia, vol 123, lk 335–345.

Holistlik lähenemine energiatõhususele ja säästule eeldab eelkõige usaldust ja läbipaistvust kliendilt. Projekti planeerimine võib sõltuvalt projekti keerukusest võtta aega mõnest kuust kuni mitme aastani.

„Me kavandame lahendusi ja toodame energiat teenusena. Erinevalt seadmete ostust kehtib meie teenustele garantii kogu lepinguperioodi jooksul, mitte näiteks ainult garantiiaja jooksul, mille tootja seadmetele annab,“ tõstab Tuominen esile.

„Oleme ka paindlikud, st oleme valmis tootma energiat oma energiakeskustes, arvestades kliendi muutuvaid vajadusi,” ütleb Kolehmainen.

Kas teema pakub huvi? Loe veel:

Ekspertide näpunäited: kolm kõige levinumat viisi tööstusprotsesside soojuse taastamiseks

Avastage võimalusi säästlikumaks energiatootmiseks ja tõhusaks energiakasutuseks

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.