Veebruar 15, 2022
Artiklid

Ringmajanduse lahenduste arendus: kuidas protsess edasi kulgeb?

Energy-as-a-service-concept-development-adven

Taaskasutus- või ringmajanduse lahendused aitavad suurendada tööstuse energiatõhusust ning vähendada heitkoguseid ja jäätmeid. Adven kavandab energia- ja veeprotsesside tõhustamise lahendusi ilma täiendavate piiranguteta, mis võivad kaasneda tehnoloogia-, seadme- ja kütusevalikust. Kuidas toimub suletud ahelaga taaskasutuslahenduse kavandamise protsess disainist kuni ellurakendamiseni? Milliseid alasid tuleb uurida, et energia koguvajadust saaks märkimisväärselt vähendada ja kliendile ehk koguni uusi ärivõimalusi avada?

Kui alustame kliendiga arutelu tema energia- ja veekasutusest ning sellega seotud vajadustest ja väljakutsetest, kaasame juba esimesest kohtumisest ka meie arendusmeeskonna eksperdi.

Arendustöö saab tihti alguse ühest konkreetsest probleemist, ent peale selle probleemi lahendamise suudavad meie arendusinsenerid pakkuda kliendile tihti välja uue, väärtust lisava lahenduse. Meie esimeseks eesmärgiks on koguda piisavalt alginfot, et mõista kliendi protsesse tervikuna.

Energia tootmise ja kasutamise põhiprotsesside mõistmine

Kliendil võib olla eelarvamusi seoses tervikprotsessi uurimise ja taustinfo andmisega. Ent me ei uuri oma kliendi tootmisprotsesse eesmärgiga püüda parandada tema tootmist – me soovime hoopis teha kindlaks, kas saaksime pakkuda välja võimalusi energiakasutuse parandamiseks, jäätmete vähendamiseks ja kõrvalsaaduste kasutamiseks.

Meie eesmärk on mõista, kas saaksime tagada kliendile suurema energia-, vee- ja materjalitõhususe. See analüüs juhib arvestataval määral ka meie lahenduste ellurakendamist.

Kliendi protsesside ja olemasoleva olukorra paremaks mõistmiseks uurime energia- ja veekasutust, kõrvalsaadusi ning heitvett. Me kasutame protsesside põhinäitajaid, et kindlaks teha tootmisüksuste efektiivsuseid ja arutada koostöös kliendiga, kuidas saaksime talle luua ärieeliseid, integreerides erinevaid valdkondi.

Terviklik lähenemine toob välja protsessis peituvad sünergia võimalused

Terviklik vaade protsessile võimaldab meil teha kindlaks erinevate valdkondade vahelisi integreerimisvõimalusi. Me püüame leida protsessi erinevate etappide vastastikusi sõltuvusi ja sünergia tekke võimalusi ning hakkame nende põhjal katsetama erinevaid lahendusi.

Liiga kiiresti ühele valdkonnale keskenduva lahenduse kasuks otsustades võivad jääda märkamata ja kasutamata sünergia võimalused teistes protsessides.. Näiteks enne uue biomassikatla vajaliku võimsuse kindlaks määramist on hea mõte analüüsida ka protsesside energiatõhusust. Me uurime ahela erinevaid lülisid selle asemel, et keskenduda kohe ainult katla vajalikule võimsusele, mille klient alguses plaanis paigaldada. Lugege DuPonti kontserni kuuluvast firmast FinnFeeds Finland: neil õnnestus vähendada energia koguvajadust 30% võrra.

Paljudel juhtudel on klient juba teinud kindlaks need protsessi osad, mida saaks optimeerida, ent ta pole veel investeeringut teinud, kuna tasuvusajad on osutunud liiga pikaks. Adven võib sellistes projektides osaleda täideviijana, võttes enda peale hoolitsemise kogu terviku eest ehk nii investeerimise, projekti ellurakendamise kui seadmestiku edasise käitamise, hoolduse ja arenduse eest.

Alati kliendi vajaduste järgi valitud tehnoloogia

Me pole seotud ühegi kindla tehnoloogiaga – valime alati kliendi vajadustele kõige paremini vastava tehnoloogia. Just see eristab meie lähenemist tehnoloogiatarnijate omast. Võtame ulatusliku vastutuse oma seadmete talitluse, käitamise ja hoolduse eest ning tagame teenuste vastavuse meie lubadustele kogu lepinguperioodi jooksul.

Me loome Advenis partnerlussuhteid ja väärtust teie ärile. Meie investeerimis- ja teenusemudelid avavad täiesti uusi võimalusi protsesside arendamiseks.

Artikli autor Terho Saaristo töötab Adven-Värmevärden grupi arenduse meeskonnas kontseptsioonidirektorina ja vastutab uute müügiprojektide arenduse eest Adven-Värmevärden grupi taaskasutuse ja tööstusenergia valdkonnas.

Loe lähemalt Energy as a Srvice teenusmudeli kohta

Loe lähemalt meie klientide kohta

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.