September 17, 2021
Artiklid

Ringmajandus minimeerib jäätmeid – sääst ja tulu tootmise kõrvalvoogudest

Side-streams-recovery-adven

Peaaegu kõigis tööstustes tekivad kõrvalvood – toormaterjalid, energia ja kemikaalid, mis lähevad raisku pärast tootmisprotsessi. Nüüdseks saab neid kõrvalvoogusid taaskasutada või koguni töödelda edasi uueks majandusliku väärtusega toormeks. Adveni käimasolevates müügiprojektides mõeldakse kõrvalvoogude regenereerimise võimalusele umbes 90%-l juhtudest. Milline on olukord teie firmas?

Kõigis tööstusharudes tekivad kõrvalvood, millest soojus ja vesi on kõige tavalisemad. Tööstusprotsessid hõlmavad peaaegu alati kuumutamis- ja jahutamisetappe, ent soojust ei regenereerita alati taaskasutamiseks. Ja ometi vähendaks soojuse regenereerimine tihti firmade heiteid ja esmaste kütuste või energia ostmise vajadust, tuues endaga seega kaasa ka rahalise kasu.

“On üllatav, et paljud firmad pole selle kivi alla vaadanud, kuigi neil on ehk olnud miljoneid plaane. Nüüd on paras aeg käia oma sõnade järgi. Vesi on saanud kõrvalvoona veel vähem tähelepanu kui soojus, kuigi heitvett töödeldes ja ringlusse võttes saaks heitveekogust arvestatavalt vähendada,” ütles Adveni müügijuht Teemu Helistekangas.

“Üha suurem hulk suuri tegijaid, nagu näiteks jaekettide operaatorid, jälgivad lisaks oma tarnijate energiatõhususele ja CO2 heidetele ka nende veetõhusust. See võimaldab veetõhusatel tootjatel teiste seast silma paista ja saavutada konkurentsieelise.”

Paljud tööstused juba kasutavad oma kõrvalvoogusid

Lisaks soojusele ja veele saab regenereerida ja taaskasutada ka paljusid muid kõrvalvoogusid. Tselluloosi- ja paberitööstus on näiteks tuntud oma toormaterjalide ja kemikaalide ringlussevõtu poolest tselluloosi tootmise protsessis. Hemitselluloos ja ligniin, mida ei saa kasutada paberimassi valmistamiseks, kasutatakse ära energiatootmises, muutes nii üha enamad käitised isemajandavaks oma energiavajaduse rahuldamisel. Paljud uurivad ka hemitselluloosi ja ligniini muid võimalikke rakendusi võidujooksus puidu lisandväärtuse suurendamise nimel.

“Üks näide selle kohta on tselluloosi valmistamiseks kõlbmatute puidukiudude kasutamine transpordisektorile mõeldud biokütuste ja etanooli tootmisel. Vahel ekstraktitakse tselluloosist koguni vanilliini, mis on tihti naftakeemiatööstuse kõrvalsaadus. Ligniin, mida peeti varem väljakutseks, on nüüd leidnud rakendust betooni tootmisel ning loomasööda, väetise ja patareide toormaterjalina kasutamisel. Puidukiude saab kasutada ka tekstiilitööstuses veekasutuse seisukohast ebatõhusa puuvilla asendamiseks,” selgitas Helistekangas.

Metalli- ja keemiatööstuse mitmeetapiliste protsessidega kaasneb tihti erinevate kemikaalide ja metallide vees lahustumise ja sellise heitvee näiteks ülevoolu tõttu veekogudesse sattumise või puhta põhjaveega segunemise oht. Keskkonna- ja muude õigusnõuete karmimaks muutumise tulemusel on juba pööratud tähelepanu jääkide ja jäätmete kogusele ja kõrvalvoogusid regenereeritakse üha efektiivsemalt, kasutades selleks muu hulgas näiteks moodsamaid membraane ja aurusteid.

Lisaks suletud veetsüklitele võib veetsüklist pärit kõrvalvoogudel olla väärtus just sellisena, nagu need on. Näiteks veest ekstraktitud metalle ja kemikaale saab osaliselt taaskasutada, vähendades nii keskkonnakoormust ja kemikaalide ostuvajadust ning suurendades samal ajal valmistoote väljatulekut tootmisprotsessis.

Ringmajandus tööstuses – jäätmetest säästuks

Toidu- ja piimatoodete sektoris on rahalise väärtusega huviäratavaks kõrvalvooks laktoos ja erinevad rasvad. Tihti need siiski kõrvaldatakse koos heitveega, nii et need toovad kasu hoopis kolmandatele isikutele, kuna tootjatelt nõutakse vastuvõtutasude maksmist neist voogudest vabanemiseks. Sama kehtib mitmete lihatööstuse kõrvalvoogude, näiteks luude suhtes. Kuna luu kaalust moodustab rasv umbes 10%, saaks neid kasutada näiteks biodiislikütuse tootmiseks. Kõrvalvoogude regenereerimine ja taaskasutamine on siiski suurenenud.

“Tänu üha uutele ja paranevatele teadmistele ja hüvesid näitavatele konkreetsetele kalkulatsioonidele on firmad hakanud tundma suuremat huvi kõrvalvoogude kasutamise vastu. Heaks näiteks on siin toidutööstuse biolagundatavad jäätmed, mis viiakse tihti kõrvaldamiseks kolmandale isikule, kuigi neid saaks kasutada kohapeal biogaasi kujul näiteks aurutootmisel kütusena,” ütles Helistekangas.

“Biogaasis sisalduvat soojusenergiat saaks tõhusalt kasutada, firma väldiks biojäätmete vastuvõtutasude maksmist, esmase energia ja energia tootmiseks kasutatava kütuse transpordiga seotud kulusid ning parimal juhul vähemalt osaliselt heitveetasusid, kui heitveemuda kasutataks samuti lokaalselt biogaasi tootmisel.”

Adveni ringmajanduse lahendustes saab kõrvalvoogusid kasutada just sellisena, nagu need on, näiteks neid põletades ja saadud soojusenergiat tootmisprotsessides taaskasutades. Ent kõrvalvoogusid saab töödelda ka edasi nende väärtuse tõstmiseks.

“Kui firma otsustab kasutada kõrvalvoogu lokaalselt, siis võib tal õnnestuda asendada nii ressurss, mida ta varem ostis. See tähendab säästu. Kui kliendi tooteid töödeldakse edasi, siis ei räägi me enam säästust, vaid juba tuludest. Adven rakendab oma lahendusi alati viisil, mis on kliendile kõige mõistlikum. Tähtis on, et lahendus tooks samal ajal nii keskkonnakasu kui tagaks kasumlikkuse,” ütles Helistekangas kokkuvõtteks.

Loe lähemalt materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamise ning töötlemise kohta.

Loe lisaks:

Mirka energia tuleb jäätmevoogudest

Hankkija Turu tehas loob energiat kaerakestadest

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.