Jaanuar 13, 2021
Artiklid

Kulukat avariid aitab vältida korras soojussõlm

Kõikides hoonetes tuleb hoolitseda soojussõlme eest, et vältida avariisid ja sellega kaasnevaid kulusid. Kaugküttevõrkudes ringleb soojuskandajana keemiliselt töödeldud ning värvitud kuum vesi. Enne soojussõlme rekonstrueerimist on vajalik ühendust võtta soojuse müüjaga, kes väljastab projekteerimiseks tehnilised tingimused.

Töökorras soojussõlm tagab mõnusalt sooja olemise ka kõige külmemal ajal. Ebapiisava hoolduse, mittetöötavate või valesti valitud seadmete tulemusena võib aga tekkida tõsine süsteemirike, mille puhul katkeb maja soojusvarustus või kehvemal juhul tekkida koguni uputus. Ühes hoones tekkinud avarii võib halvata kogu kaugküttevõrgu töö ning seisata katlamaja.

Adveni soojusvõrgu juhi Ülo Keskülli sõnul on tegemist ohuga, mis võib ilmneda siis, kui majas on tegemata korrashoiuks vajalikud hooldustööd ning parendustegevused või pole soojussõlme rekonstrueerimise käigus järgitud tehnilisi tingimusi ja projekti. Eriti oluline on, et paigaldatakse  projekteerija poolt valitud tarbijapaigaldise seadmed, mis lähtuvad kaugküttevõrgu tehnilistest parameetritest ja hoone soojuskoormusest. Töökorras ning hooldatud soojussõlm ja küttesüsteem tagavad hoones kvaliteetse soojusvarustuse.

Eelista sõltumatut ühendusviisi

Avarii tagajärgede tõsidus sõltub sageli sellest, kas hoone küttesüsteem on sõltuva või sõltumatuühendusviisiga. Sõltuva süsteemi puhul läbib kaugküttevõrgus olev vesi kogu maja radiaatoreid  ning avarii korral tuleb võrgust pidevalt suures koguses vett juurde mistõttu on kahjustused hoonele suuremad.

Sõltumatu ühenduse puhul on maja küttesüsteem kaugküttevõrgust soojusvahetiga eraldatud. Maja küttesüsteemi täiteahel on enamasti suletud ja võrgust võetakse vett juurde vaid vajadusel (näiteks kui küttesüsteemi rõhk on langenud või kui pärast hooldustööd on vaja seda täita). See tähendab, et radiaatori lekke korral on vee kogus piiratud ja kahjud on tõenäoliselt väiksemad. 

Kesküll rõhutab, et soojussõlme ja küttesüsteemi kontrollimiseks tuleks regulaarselt teha survekatseid ning seda eriti just sõltuva ühendusviisi puhul. „Survekatse aitab veenduda, et kõik seadmed ja selle osad on korras ning piisavalt tihedad, et vältida lekkeid. Sõltuva ühenduse puhul on survekatse vajalikkus sisse kirjutatud Adveni soojuse müügilepingusse.

Samuti palume kindlasti teavitada tarbijapaigaldise hooldajat või soojuse müüjat, kui märkate rohekat vett soojussõlme või kaugküttevõrgu läheduses või kui kraanist tulev joogivesi on rohelise varjundiga,“ märkis ta. Kiire info liikumine aitab ära hoida soojusvarustuse katkestusi ning tegeleda operatiivselt tekkinud ohuolukordadega.

Hoiatavaid näiteid elust enesest

“Üks viimaseid juhuseid leidis aset 2020 aasta sügisel. Hoone küttesüsteemi ei olnud kontrollitud, mistõttu jäi tähelepanuta radiaatori lekkiv ühendus. Lekkiv koht roostetas ära ning hakkas vett tugevamalt läbi laskma. Selle tulemusel tekkis hoones uputus ning häiritud oli kogu kaugküttevõrgu töö,” kirjeldas Kesküll. 

Näiteid on teisigi. “Küttehooaja alguses oli juhtum, kus kaugküttevõrgu töösse lülitamisel tekkis ulatuslik leke sõltuva ühendusega* kortermajas. Põhjuseks oli kortermaja ülemise korruse radiaatori õhueraldaja kinni kiilumine. Õhu välja laskmise asemel lasi see hoopis vett välja. Tulemuseks oli soojuskandja lekkimine kortermaja kõrgemal korrusel ning vesi jõudis alumistele korrustele. Probleemi oleks saanud ära hoida süsteemi  kontrollimisega enne kütteperioodi algust,” nentis ta.  

Ühes kortermajas rekonstrueeriti terve hoone küttesüsteem ja paigaldati alumiiniumist radiaatorid. Mõne aja möödudes tekkisid küttesüsteemis ummistused ning soojusvarustuse häired. Põhjuseks oli alumiiniumi ja soojuskandja vahel tekkinud keemiline reaktsioon. Probleemi oleks saanud ära hoida uurides enne rekonstrueerimisetöid radiaatorite kasutustingimusi ja konsulteerides soojuse müüjaga. Küttesüsteemides, mida täidetakse kaugküttevõrgus ringleva töödeldud veega võib kasutada ainult malmist või terasest radiaatoreid.

Selleks, et soojussõlm oleks korras, tuleb majaomanikul või korteri halduril hoolitseda korrapärase hoolduse eest, kuid enne rekonstrueerimist soovitab Kesküll võtta julgelt kaugkütte võrguettevõtjaga ühendust. “Rekonstrueerimise puhul on väga oluline lähtuda tehnilistest tingimustest, et vastavalt tarbijapaigaldise soojusevajadusele saaks paigaldatud õiged seadmed. Sellisel juhul saame anda ennetavat nõu ja vähendada kliendi riski, et soojusvarustusesüsteem ei vasta ootustele.” 

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.