Kuidas kujuneb gaasi võrguteenuse hind?

24.2.2023
Artiklid Üldine

Kui maagaasi hind turul muutub, esitatakse sageli Advenile kui võrguettevõtjale küsimusi, kuidas mõjutab see maagaasi võrguteenuse tasu. Tegelikkuses ei ole aga gaasi kui kauba hind ja võrguteenuse kui selle transporditeenuse hind omavahel üldse sõltuvuses need kaks kujunevad täiesti eri alustel.

Piltlik võrdlus: gaas kui kaup ja võrguteenus kui selle transport

Maagaas on kaup, mida saab turult vabalt osta nagu iga teist toodet. Tarbija ise valib endale gaasimüüja ja paketi ning sõlmib talle sobiva pakkumise teinud müüjaga ostu-müügilepingu gaasi tarbimiseks. Eestis tegutseb mitukümmend gaasimüüjat. 

Kuna gaas on toode, mida kotiga just turult koju tuua ei saa, kasutatakse selle ohutuks kohaletoimetamiseks torustikku ja seadmeid, mida haldab gaasivõrguettevõte.  Nii võib gaasi võrguteenust võrrelda piltlikult transporditeenusega, mida on vaja ostetud gaasi tarbimiskohta toimetamiseks.  

Ressursimahukaid võrke ei ole mõistlik dubleerida ja seetõttu on gaasivõrguteenus korraldatud reguleeritud teenusena: igas piirkonnas saab tegutseda vaid üks võrguettevõte, kelle tegevus ja hind on riikliku kontrolli all. Seega võrguettevõtet tarbija ise valida ei saa – müüjat vahetades jääb võrguteenuse pakkuja tema piirkonnas ikka samaks.   

Eestis tegutseb pea 30 gaasijaotusettevõtet, sealhulgas Adven 

Eestis osutab maagaasi ülekandeteenust süsteemihaldur Elering, tuues maagaasi Eesti riigipiirist jaotusvõrguettevõteteni. Sealt edasi toimetavad gaasi tarbijateni gaasi jaotusteenuse pakkujad ehk teisisõnu võrguettevõtjad. Neid on Eestis ligikaudu 30, teiste seas ka Adven ja meie tütarettevõte Gaasienergia. Omavahel ühenduses võivad olla ka erinevate ettevõtete võrgud, kuna iga jaotusteenuse pakkuja tegutseb oma kindlas piirkonnas. 

Adven toob enda tegevuspiirkondades gaasi klientide liitumispunktini − meie hooldada ja hallata on kokku 263 kilomeetrit gaasivõrke. 

Kuidas kujuneb võrguteenuse hind? 

Gaasi võrguteenuse hinnast kaetakse gaasitarneks vajaliku taristu – st torustiku ja vajalike seadmete – töökorras hoidmise kulud. See tähendab kulusid gaasivõrgu uuendamisele, hooldusele, remondile, tööjõule, infotehnoloogiale jmt-le. Võrguettevõtja (sealhulgas Adveni) teenuse hinnas sisalduvad ka ülekandevõrgu ehk sisseostetava teenuse kulud. 

Gaasi võrguteenuse hind arvestatakse Konkurentsiameti väljatöötatud metoodika järgi ja kooskõlastatakse ametiga.  

Millal muutub võrguteenuse hind? 

Gaasivõrguettevõte võib esitada Konkurentsiametile hinnataotluse, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud muutuvad. Sagedamini muutub gaasi võrguteenuse hind sisseostetava ülekandeteenuse hinnamuutuste tõttu: kui muutub ülekandeteenuse tariif, siis see kajastub ka Adveni võrguteenuse hinnas. Osades piirkondades tarnitakse gaasi lisaks Eleringile mitme jaotusvõrguettevõtte kaudu – näiteks Eleringilt Gaasivõrgule ja omakorda Advenile – sel juhul mõjutavad lõpphinda kõikide võrguettevõtjate hinnad.  

Hinnataotlust üle vaadates kontrollib Konkurentsiamet, kas kulud teenuse osutamiseks on põhjendatud. Kooskõlastatud võrguteenuse hinnad avalikustavad Konkurentsiamet ja võrguettevõtja oma kodulehel. Muudatuste korral hakkab uus hind kehtima kõige varem kahe kuu pärast hetkest, mil sellest on teavitatud kliente. Kui hinnamuutuse põhjuseks on Eleringi ülekandeteenuse kulu, on etteteatamise aeg minimaalselt 3 kuud. 

Võrguteenuse ja gaasi hind arvel 

Ehkki gaasi müüja ja võrguteenuse pakkuja on erinevad ettevõtted, on tarbijal võimalik soovi korral saada mõlema teenuse eest ühine arve. Arve esitab gaasi müüja. 

Arvel on näidatud nii maagaasi kui ka võrguteenuse kogused ja hind. Võrguteenuse hinnale lisandub aktsiis – riigieelarvesse kogutav tarbimismaks, millega maksustatakse tarbitud maagaasi. Ühtlasi sisaldub arvel käibemaks.  

Võrguteenuse hinnainfo leiab siit ja gaasi hinnainfo oma valitud gaasimüüja kodulehelt. Osade müüjate gaasihindu võrdleb veebileht gaasihind.ee