Detsember 17, 2021
Artiklid

Kas teie firma on juba liitunud süsinikdioksiidi heiteid mittetekitavate ehitiste programmiga? Adven saab aidata!

World GBC (ingl k World Green Building Council ehk maailma rohelise ehituse nõukogu) süsinikdioksiidi heiteid mittetekitavate ehitiste programm esitab ehitus- ja kinnisvarafirmadele väljakutse süsinikuneutraalse energia kasutamiseks. Süsinikdioksiidi praeguse heitemäära juures soojeneb kliima kahe kraadi võrra Celsiuse järgi aastaks 2035. Kuna umbes üks kolmandik ülemaailmsest CO2 heitest langeb ehitiste arvele, kusjuures enamiku sellest põhjustab kinnisvara kütmine, siis on hädavajalik mõjutada ehitiste energiakasutust ja -tõhusust. Adven aitab nii uutel kui olemasolevatel hoonetel saavutada nende energiakasutusega seotud eesmärke.

Ülemaailmne süsinikdioksiidi heiteid mittetekitavate ehitiste programm esitab ehitus- ja kinnisvarafirmadele ning linnadele väljakutse seada eesmärgiks süsinikuneutraalne energiakasutus kinnisvarasektoris aastaks 2030. Adven pakub jätkusuutlikke energialahendusi ja aitab oma kliente selle eesmärgi saavutamisel.

“Me pakume optimeeritud süsinikuneutraalseid kütte- ja jahutuslahendusi nii uutele kui olemasolevatele ehitistele. Meil on olemas meetodid süsinikdioksiidi heiteid mittetekitavate ehitiste eesmärkide saavutamiseks,” väidab Adveni müügidirektor Jarmo Maunu.

Süsinikuneutraalsus uutele ja olemasolevatele ehitistele

Adven osaleb uute hoonete ehitamisel juba projekteerimisetapis. Me saame koos projekteerija ja teiste osalistega töötada välja vastavale kinnisvarale kohandatud süsinikuneutraalse lahenduse. Energiatootmine võib näiteks koosneda maasoojusenergia, päikesepaneelide ja soojuspumpade omavahel kombineeritult kasutamisest.

Pärast projekteerimisetappi rajab Adven objektile energiakeskuse ja osaleb projektis pikaajalise energiapartnerina. Partnerlus võib jääda kestma terveks ehitise elutsükliks. Adven aitab ka olemasolevatel ehitistel minna energiakasutuses üle süsinikuneutraalsele lahendusele.

“Me investeerime energialahendusse, käitame energiatootmise seadmestikku ning toodame soojus- ja vajaduse korral jahutusenergiat hoonele. See on muretu ja kuluefektiivne lahendus kliendile, kes maksab ainult kasutatud energia eest. Energiakeskuse käitamise, hoolduse ja arendamise eest hoolitseme meie,” ütles Maunu.
Adven on rakendanud süsinikuneutraalseid lahendusi näiteks ostukeskustes. Lisaks sellele on energialahenduse ühe osana tõstetud ostukeskuste energiatootmise tõhusust, kasutades ära toidupoodide külmikute ja sügavkülmikute kondensatsioonisoojust.

Kinnisvarafirmadel lasub suur vastutus

Adven on aidanud paljusid suuri kinnisvara operaatoreid nende energialahendustega nii Soomes kui Rootsis.

“Kuna ehitiste arvele langeb kuni üks kolmandik süsinikdioksiidi heidetest, on meil kinnisvara operaatoritena suur vastutus. Meie kohus on anda eeskuju, näidates et süsinikuneutraalsus on võimalik ja et kliimamuutust saab vaos hoida,” ütles Maunu.

Ta andis mõista, et üha rohkemad kinnisvaraomanikud mõtlevad juba sellele oma klientide, see tähendab rentnike vaatepunktist, kellele võib süsinikuneutraalsus olla väga oluline.
“Eesmärgid on küll suured, ent vahendid nende saavutamiseks on olemas. Me soovime olla vastutustundlik partner kinnisvara kogu elutsükli jooksul ja tagada seatud eesmärkide saavutamine.”

Süsinikdioksiidi heiteid mittetekitavate ehitiste programmi toetavad ja edendavad mitmed heidete vähendamise valdkonna rahvusvahelised organisatsioonid, nagu C40 Network, World GBC ja Climate Group. Loe programmi kohta lähemalt.

Teema pakub huvi?

Uurige säästvate energia- ja infrastruktuurilahenduste kohta kinnisvarale

Tutvu referentsidega

Jaga

Juri Zenin

Sales Project Developer

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.