Gaasiseadmete hooldus aitab vältida avariisid ja vähendada küttekulu 

26.5.2023
Artiklid Üldine Kaugküte

Ohutu, töökindla ja säästliku gaasikütte toimimiseks on oma roll nii võrguettevõttel kui ka tarbijal, kes vastutab talle kuuluva gaasipaigaldise eest. Gaasiseadmete regulaarne hooldus aitab vältida avariisid ja rikkeidige ebasobivamal hetkel ning võib tuua küttekuludelt olulise kokkuhoiu. 

Gaasivõrgu liitumispunkt on üldjuhul sulgeseadme, näiteks maa-aluse kraani, ja sellele järgneva torustiku ühenduspunkt. Enamasti asub see kinnistu piiri lähistel ning selle pne asukoht on märgitud võrgulepingus. Kuni liitumispunktini vastutab võrgu eest  võrguettevõtte, sealt edasi kulgeva torustiku, katla ja teiste gaasiseadmete eest hoolitseb aga klient. (vt allpool olevat joonist).

 

Meie kliendihalduse juhi Kadri Koppeli sõnul võib hooldamata seadmete korral rike tabada kõige ebasobivamal hetkel. «Hoone võib kütte või sooja veeta jääda külmal ajal,  mil katkestuse tagajärjed põhjustavad palju ebamugavust. Rikke tõttu kiirkorras uute seadmete tellimine on sageli ka kulukam,» selgitab Koppel. Ta lisab, et seetõttu on parim aeg gaasikatelde ja teiste seadmete hooldamiseks just suvel-sügisel enne uue kütteperioodi algust.  

Koppel toob ka välja, et hooldus on ülioluline ohutuse tagamiseks – amortiseerunud seadmed võivad viia gaasilekke või -plahvatuseni. «Vähetähtis pole ka energiasääst. Aastaid hooldamata katla kasutegur ja efektiivsus langeb, näiteks takistab soojusülekannet ladestunud katlakivi. Hooldamata seadmete tõttu võib sõltuvalt küttesüsteemist kuluda gaasi oluliselt rohkem,» ütleb Koppel. 

 

Elamute gaasikütteseadmete kontroll on kohustuslik 4 aasta tagant, hooldus soovituslik kord aastas 

Gaasipaigaldise ehk gaasitorustiku ja -katla kasutamisel tuleb seda lasta kontrollida iga nelja aasta tagant. Kontrollimisega tehakse kindlaks, et gaasitorustik ja -seadmed on ohutud, vastavad nõuetele ning on töökorras. Töö tellimise ja läbiviimise eest vastutab omanik. Ettevõtete nimekirja, kellelt kontrolli tellida saab, leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) veebilehelt. 

Lisaks tuleb jälgida gaasiseadme kasutusjuhendis väljatoodud hoolduse sagedust. Üldjuhul soovitatakse gaasikatelt hooldada kord aastas. «Paigaldaja või eelmine hooldaja on sageli jätnud katla peale kleebise, millelt leiab hooldusfirma andmed,» jagab Adveni kliendihalduse juht nõu.  Tema sõnul on gaasiseadme hooldaja leidmisel abiks ka TTJA veebileht, kus viidatakse gaasitööde tegijatele, kes on registreeritud majandustegevuse registris. 

Koppeli sõnul on ohutuse tagamiseks oluline jälgida, et  ruumides, kus paiknevad gaasiseadmed, ei oleks ligipääsutakistusi. «Tehnoruum ei tohi olla ladu, kus hoiustatakse rehve, jalgrattaid või kelke. Ligipääs seadmetele peab olema vaba, vastasel juhul ei saa näiteks avarii korral kiiresti reageerida,» selgitab Koppel. 

Ühtlasi soovitame seadmete läheduses hoida ka gaasipaigaldisega seonduvat dokumentatsiooni. «Näiteks lepingu koopia, kus on märgitud liitumispunkt, gaasipaigaldise kontrollaktid ja läbiviidud hooldustööd – kõik võiksid olla samas kohas koos. Nii on mugav ka firmade või kinnistu omanike vahetudes anda järgmisele ülevaade, mis tööd ja millal on tehtud.» 

Gaasikatla hooldajalt tasub küsida, kuidas saab katla vajadusel ise taaskäivitada. «Kindlasti tuleb endale selgeks teha taaskäivituse ehk restardi nupp. Kui peaks tekkima olukord, et katel ei tööta ehk kodu on külm ja sooja vett pole, on just taaskäivitus esimene asi, mida saab omanik ise teha,» juhib Koppel tähelepanu. 

Kui gaasiseade on aga juba 15 aastat vana, siis nõuab seadus selle auditeerimist. Sellist kontrolli saab läbi viia üksnes akrediteeritud inspekteerimisasutus (näiteks OÜ Inspecta Estonia või OÜ Tehnoaudit), kes tõendab seadme ohutust ja pikendab kasutusaega. «Puuduliku hoolduse korral võib nii vana katel olla juba amortiseerunud, ohtlik ja vajada väljavahetamist, seda enam, et tänapäevased seadmed töötavad kordades efektiivsemalt,» ütleb Koppel. 

Suurimad ohud − vingugaas ja omavoliline ümberehitus 

Vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõigisse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Andur hakkab tööle siis, kui vingugaasi sisaldus õhus läheneb tasemele, mis on on ohtlik inimese tervisele. «Turvalisust tõstab veel, kui paigaldada ka gaasilekkekandur, mis gaasilekke korral sulgeb gaasivarustuse,» lisab Koppel. 

Mitmed gaasiõnnetused on lõppenud päris traagiliste tagajärgedega. Kontrollimata ja hooldamata seadmete kõrval on ohtlik ka see, kui gaasipaigaldist või ruumi, kuhu see on paigaldatud, on ise ümber ehitatud ilma pädevat spetsialisti kaasamata.  

Kui kahtlustate gaasileket, tuleks proovida gaas sulgeda, ruum ventileerida ja sellest väljuda. Kui gaasi sulgemine ei ole võimalik, tuleb kohe helistada hädaabinumbrile 112.