Detsember 3, 2020
Artiklid Tööstused Kinnisvara

Adveni uus juhtimiskeskus ennetab probleeme ja lihtsustab infovahetust

Möödunud aasta suve lõpus alustas Adven ettevalmistusi uue tervikliku juhtimiskeskuse loomiseks ning tänaseks on pingutused vilja kandnud. Tööd alustanud keskuse roll on jälgida tootmisobjektide ja võrkude seisukorda ning hoiatada võimalike avariide korral viivitamatult remondimeeskondi, et probleemid saaksid juba eos lahendatud.

Lisaks tootmisobjektide ja võrkude jälgimisele on juhtimiskeskuse ülesanne ka kliendi avariiteavituste vastuvõtmine ning klientide teavitamine avariidest ja plaanilistest katkestustest. Kui enne saabusid avariikõned jälgimiskeskustesse Tallinnas, Rakveres ja Põltsamaal, siis nüüd jõuavad kõned Tallinna juhtimiskeskusesse, kus kõnedele vastavad eraldi spetsialistid.

“Varasemalt oli meil igas piirkonnas oma juhtimiskeskus, kus selle piirkonna energiakeskustel silma peal hoiti. Alarmtelefonile vastamisega tegelesid kohalikud remondimeeskonnad ja operaatorid, kuid teenuse kvaliteedi tõstmiseks oli vaja selles osas muutused sisse viia. Nüüd jookseb kogu info ühtsesse juhtimiskeskusesse kokku, näiteks automaatikasüsteemi alarmid ja monitooring, kliendikõned kui ka meeskondade asukohad GPS abil, mis võimaldab neid vajadusel kiirelt ja operatiivselt ümber suunata ning seeläbi kõiksugu rikkeid ja olukordi veelgi rutem lahendada,” selgitas Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juht ja juhatuse liige Raivo Melsas.

Juhtimiskeskusega koos on välja arendamisel ka geoinfosüsteem, mille käigus võetakse kasutusele Trimble võrguhaldustarkvara. See võimaldab veelgi täpsemalt hallata võrke, arvutada võrgukadusid, teavitada kliente võrgu katkestusest, määrata seadmete ja võrkude geograafilisi asukohti, planeerida hooldustegevusi ja neid dokumenteerida.

Tänane olukord võimaldab suurepäraselt energiatootmisel pidevalt silm peal hoida ja õigeaegselt reageerida. “Jälgime katlamajade näitajaid, suhtleme oma tootmis- ja jaotuspersonaliga ning oleme esmaseks kontaktiks klientidele, kui tarnekindlusega peaks muresid tekkima. Probleemide korral koordineerime koostöös partneritega võimalikult kiire lahenduse,” sõnas Melsas.

Juhtimiskeskuse ülesanne pole siiski vaid probleemide ennetamine ja lahendamine, vaid olulise muudatusena paraneb keskusega Adveni laiem analüüsivõimekus. “Juhtimiskeskusesse on palgatud soojusenergeetika kõrgharidusega insenerid, kellest enamus on enda tööalaseid teadmisi ka välismaal täiendanud. Tänu meie pädevale spetsialistide tiimile saame analüüsida seadmete ja energiakeskuste tõhusust. Tootmisandmete põhjal saame teha järeldusi ning planeerida edasisi tegevusi ja investeeringuid efektiivsemalt,” selgitas ta.

Adveni juhtimiskeskuse number on +372 688 8230.

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.