August 8, 2022
Uudised Artiklid

Adveni Tallinna kliendid liidetakse oktoobrist Utilitase kaugkütte võrgupiirkonnaga

Adveni Tallinnas asuvate võrgupiirkondade kaugküttekliendid liituvad alates 1. oktoobrist Utilitase võrgupiikonnaga. Liitumine hõlmab Adveni võrgupiirkondi Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Pirital ning kokku 251 hoonet, millest 154 on eluhooned.

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Võrgupiirkondade ühendamine on kooskõlastatud konkurentsiametiga. Praegu haldavad Utilitas ja Adven Tallinnas kokku nelja kaugkütte võrgupiirkonda, mis teenindavad enamikku pealinna kaugkütteklientidest. Utilitase kaugkütte soojuse tootmises on kasutusel peamiselt biomass ja heitsoojus ning tippude katmiseks maagaas. Adveni hallatavad katlamajad Tallinnas põhinevad täna ainult maagaasil.

Utilitas tegeleb praegu eesoleva kütteperioodi kütuste varumisega ning on esitanud keskkonnaametile taotluse kasutada Tallinnas ajutiselt lisaks ka kodumaist põlevkiviõli. Soojuse hind sõltub otseselt kütuste hinnast ning kuigi kogu kütteperioodi soojuse hinda pole veel võimalik välja tuua, siis tõenäoliselt aitab põlevkiviõli kasutuselevõtt tasandada maagaasi veelgi tõusnud hinda. Alates 2022. aasta veebruarist kehtib Utilitase Tallinna võrgupiirkonnas piirhind 97,15 €/MWh + km.

Teenuse osutaja vahetumisega jätkub soojusvarustus katkematult. Adven ja Utilitas on saatnud muudatusest mõjutatud klientidele teavituse ning Utilitas võtab nendega lepingu sõlmimiseks ja kauglugemissüsteemi ümberkorraldamiseks ise ühendust.

Kaugkütteteenuse osutamise aluseks alates 1. oktoobrist 2022 on Utilitasega allkirjastatud soojuse ostu-müügileping.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.