November 16, 2020
Artiklid

Adveni personalijuht: panustame koostöös veelgi parema homse nimel

Energialahendusi pakkuv Adven hoolitseb selle eest, et ka oma töötajatel jätkuks energiat ja innustumist. Seda nii tööalaseks arenguks, üksteise toetamiseks, aga ka lihtsalt selleks, et tööpäeva lõpuks võiks enda üle uhke olla.

Adveni personalijuhi Ivi Aluoja sõnul iseloomustab Adveni töökultuuri tihe koostöö, aga samas ka võimalus võtta vastutust ja teha iseseisvaid otsuseid. “Vabadus ja vastutus käivad siin käsikäes. Inimestel on vabadus tegutseda ja otsuseid vastu võtta, kuid seejuures antakse endale aru, et kõige selle eest tuleb ka vastutada.”

Selleks, et töötajad tahaksid võtta oma õlgadele vastutusrikkaid ülesandeid, on vaja hoida üldist töökirge kõrgena. Adven on mõõtnud aastast aastasse töötajate heaolu ja sealhulgas ka entusiasmi, et mõista suhtumist tööandjasse, oma töösse ja tulevikuperspektiivi ettevõttes. 2020 sügisel läbi viidud küsitluse tulemuse järgi tunnevad meie inimesed, et nad teevad oma tööd kirega ning eesmärgikindlalt. „Meie inimeste usk ettevõtte tulevikku on kõrge (4,7), samuti tahe jätkata Advenis (4,65). Tegemist on 5 palli skaalat arvestades väga kõrgete näitajatega ja selleks, et areng jätkuks, vaatame koos tulevikku, kuidas saame olla veelgi paremad,” sõnas Ivi.

Millel kogu see entusiasm siis ikkagi tugineb? Ivi sõnul on sellel üsna mitu tahku, millest üks on kaasamine ja töötajate hääle kuuldavaks tegemine. “Meie töötajate hääl loeb – mõtetel on mõju ja ideedel tulevikku.” Selliselt levib ettevõttes arusaam ja mõistmine, et kõigil on võimalus oma tööd, töökeskkonda ja kogu maailma paremaks muuta.

Häid ideid töötajatel jagub. Pidevalt on töös nii uute energiakeskuste ehitus kui olemasolevate arendus, samuti investeeritakse oma soojusvõrkude uuendamisse ning ehitatakse uusi gaasivõrke.

“Suurepärane on näha, kuidas meie hooldusmeeskonnad kaasa mõtlevad ja oma ideid välja pakuvad, et töö sujuks ladusamalt ja ohutult ning kliendile oleks tagatud jätkusuutlik energiavarustus. Energiakeskuste käivitamiste järgselt on meie arendustegevuste ettepanekute list suurepäraseid mõtteid täis – elluviimine ja tagasiside on süsteemne. Palju ettepanekuid tuleb ka meie projektijuhtidelt uute ehitusobjektide kohta, kuidas objektil ohutust paremini tagada. Need ideed annavad suure lisaväärtuse, et tagada nii meie inimeste kui ümbruskonna ohutus,” kirjeldas Ivi.

Teisalt on ettevõttes palju võimalusi inimeste tunnustamiseks. Igal aastal lepitakse koos töötajatega kokku eesmärgid, mille täitumisel on võimalus saada tulemustasu. Oma tegemistega eriti silma paistnud tegijaid saavad eraldi tunnustuse osaliseks – ettepanekute tegemisel on iga meie töötaja mõtetel mõju. Lisaks valime traditsiooniliselt kuu parimat töötajat, aasta töökaaslast, tunnustame uusi ja pikaaegseid meeskonnaliikmeid, aga ka näiteks julget eksperimenteerimist.

“Julge eksperimenteerimine tähendab, et inimene on tegutsenud eesmärgipäraselt ja targalt, katsetades oma töös uusi asju, et tuua igapäevatöösse arengut. Sõltumata sellest, kas see eksperimenteerimine on olnud n-ö edulugu või mitte, tunnustame julgust ja initsiatiivikust millegi parema poole püüdlemisel, jäädes seejuures vastutustundlikuks,” selgitas Ivi.

Töötajate entusiasmi aitab kasvatada ka omavaheline hea läbisaamine ja üksteise mõistmine. Seetõttu võetakse mõnikord aeg maha, et lihtsalt üksteist tundma õppida ja töökeskkonnast välja saada. Näiteks peetakse koos lõunaid, sügisel minnakse ühiselt matkale või talvel suusatama. Lisaks toimub igal aastal hea koostöö päev, kus suunatakse tähelepanu ettevõtte ja iga töötaja arengu jaoks olulistele teemadele. Hea koostöö päev toimus ka sel aastal, sedakorda siiski virtuaalsena – vastutustundliku ettevõttena pidasime nii õigemaks.

Valmis muutusteks

Hoolikalt rajatud töökultuur pandi tõsisemalt proovile sel kevadel, kui sarnaselt ülejäänud Eestile tuli piirata füüsilist läbikäimist ja suunduda ootamatult kaugtööle. Olukord oli veelgi ootamatum, kuna alles hiljuti oli valminud uus kontor, mis pidanuks töötajatele pakkuma senisest paremaid võimalusi koostööks ja hubasemat töökeskkonda. Uue kontori avamispidustused olid planeeritud 13. märtsiks – päev pärast riikliku eriolukorra kehtestamist.

“Suundusime sisuliselt kohe kodukontoritesse ja kuna töö iseloom ei võimalda kõigil siiski kodust tegutseda, nägi nende puhul uus töökorraldus välja selline, et liiguti kodu ja objekti vahet. Üldjoontes jätkasime tööd täie hooga ja kohanesime vastavalt oludele. Adveni inimeste tugev sisemine vastutustunne võimaldas jätkata täiel raual ning seetõttu ei pidanud ettevõttes vähendama ka kellegi töökoormust ega palka. Isegi traditsiooniline ühislõuna ei kadunud kuhugi, vaid koguneti virtuaalselt.Lõpus polnudki tegemist enam niiväga ühise lõunasöögiga, kuivõrd lihtsalt suheldi tee või kohvitassi taga. Suhtlemine oli sellistes tingimustes väga oluline,” kirjeldas ta kevadist perioodi.
Tagantjärgi mõeldes on Ivi sõnul hea tõdeda, kuidas sedavõrd keerulistes oludes töö tegelikult hästi toimis.

Täna oleme taas töötamas kodukontorites ja kodu-objekt-kodu.
“Juba varasemalt välja kujunenudtöökultuur annab head eeldused muutunud olukorraga taas edukalt hakkama saamiseks. Kuigi me taas füüsiliselt kokku ei tule, siis kõik asjad liiguvad edasi ja selle eest oleme oma inimeste üle väga uhked.”

Eriolukorra aeg on toonud meile koguni kaasa positiivseid muudatusi. Näiteks hakkasime senisest enam korraldama virtuaalseid majasiseseid koolitusi nn Adveni Akadeemiaid. Nende käigus tutvustavade Advenis töötavad oma ala professionaalid kolleegidele oma valdkonda, meie Enegy as a Service teenusmudeli olemust kui selle tugevust, räägime nii meie teenuste hinnakujundusest, kui ka näiteks automaatsüsteemidest, õppime paremini kasutama virtuaalseid koostöölahendusi. “Tublid spetsialistid selgitavad, millega nad igapäevaselt tegelevad, andes ülejäänud meeskonnale parema arusaama ettevõtte tööst tervikuna ja avardavad meie silmaringi laiemalt,” sõnas Ivi.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.