Adven liigub järjekindlalt rohelisema energia suunas

31.10.2022
Artiklid Kaugküte

Adven on igal aastal suurendanud rohelise energia kasutamise osakaalu ning viib järjest enam katlamaju üle roheenergiale. Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) abil elluviidud projektidele tootis Adven möödunud aastal 99 123 MWh rohelist energiat ehk ligi 29 000 Eesti pere aastatarbimise jagu.

Keskkonna peale mõtlemine on osa Adveni igapäevatööst, mistõttu on C02 vähendamine ettevõtte üks olulisemaid eesmärke. Viimaste aastate taastuvenergiale ülemineku projektidega on suudetud toodetud energia CO2 heitkoguseid vähendada 41 protsenti , ning soov seda protsenti edaspidi veelgi suurendada.

Adveni tootmisjuhi ja juhatuse liikme Raivo Melsase sõnul on suur osa Adveni investeeringutest seotud jätkusuutlikkuse eesmärkidega. “Klientidega koostöö varases staadiumis tutvustame võimalusi madalama heitkogusega alternatiivide loomiseks ja kasutamiseks. Julgustame uuenduslikuma energiatehnoloogia kasutamist, kuid ei eelda, et klient peab ise sellesse investeerima. Adveni põhimõte on, et tootmine toimuks võimalikult kulutõhusalt ning võimaldades kliendil ka säästa,” sõnas ta.

Näiteks Tallinna vangla jaoks ehitas Adven kliendi soovil kolm autonoomset katelt: võimsustega 2 MW, 1,6 MW ja 2,9 MW. Tänu kolmele erinevale katlale võib kütusena kasutada puiduhaket, turvast, kerget ja rasket kütteõli ning gaasi. Erinevate kütuste kasutusvõimalus kaitseb hinnamuutuste eest terve lepinguaja vältel, sest gaasi ja naftaproduktide hinnad on paratamatult ettearvamatud, puiduhake ning turvas aga stabiilsema maksumusega. Seejuures kasutatakse vanglas puiduhakke kõrval ka jääkpuitu (nt ehitusjääk, euroalused jms). Suurem osa soojusenergiast toodetaksegi jäätmepuidust toodetud hakkest.

Innovaatilisi taastuvenergia lahendusi otsitakse ka kaugkütteklientide energiavajaduste katmiseks. Näiteks kasutab Adven Pääskülas kaugküttevõrgu jaoks biogaasi, mis on kokku kogutud ammu suletud prügilast, kus endiselt toimub biogaasi eraldumine. Ligi 50% soojusenergiast toodetakse biogaasist.

Uuendused KIK-i toel ja bioenergia nimel

Viimastel aastatel on Adven algatanud KIK-i toel mitmeid kütusevahetusprojekte, mille käigus on astutud olulisi samme keskkonnasõbralikuma energiatootmise suunas. Kaasrahastusprojektidega saab Adven tõsta kaugkütte soojusvõrkude varustuskindlust ja efektiivsust, vähendada CO2 emissiooni ning muuta soojuse hinda stabiilsemaks. Seejuures on Adven KIK-i toetuse abil mitmed oma maagaasil töötavad katlamajad ehitanud ümber hakkpuidu katlamajadeks.

„Esmane investeering hakkpuidukatlamaja ehitamisse või rekonstrueerimisse võrreldes maagaasil töötava katlamajaga võib ära ehmatada, sest see on pea kaks korda kallim. Samas on hakkpuidu hind kütusena jällegi üle kahe korra soodsam. Peamine on mõelda pikemale perspektiivile ja sellele, kuidas soojuse hinda tarbija jaoks võimalikult soodsana hoida,” selgitas Melsas.

Tuleb arvestada, et maagaas on fossiilne kütus ning selle aktsiis ja hind on tulevikus paratamatult tõusuteel. “Maagaasil toodetud soojuse maksumus koosneb ligi 70% ulatuses kütuse ehk maagaasi hinnast, mis omakorda sõltub maailmaturul toimuvast . Seevastu hakkepuidu kasutamisel moodustab kütus soojuse maksumusest 30% ja isegi kõrgemate opereerimiskulude juures jääb hind enamasti maagaasiga võrreldes soodsamaks,” nentis ta.

Melsas sõnas, et bioenergia kasutuselevõtu peamised eelised ongi keskkonna säästmine kui ka tarbijate kulutuste vähendamine. “Samas on piirkondade vahel suured erisused ja seda peamiselt nt tarbimismahu osas, mistõttu peab energiatootja jälgima, et rohelisema kütuse kasutamine oleks konkreetses piirkonnas tõepoolest mõistlik. Kindlasti on oluline, et kütuseks kasutatav hakkepuit on saadud jätkusuutliku metsamajandamise tulemusena kohalikust kütusest. 100%-line roheenergia kasutamine ei ole peamine eesmärk, kui selle kasutamine tõstab tarbija hinna ebamõistlikult kõrgeks.”

Tema sõnul arendab Adven pidevalt biokütuste, jäätmematerjalide ja jääksoojuse kasutamist, et suurendada keskkonnasõbraliku energiatootmise osakaalu. Seejuures jälgitakse alati pikemaajalist mõju keskkonnale ja soojuse tootmise hinda tarbija jaoks.

Alates 2017. aastast on Adven KIK-i toetusega ehitanud uued biokatlamajad Adavere, Aseri, Viimsi-Haabneeme, Kunda, Laagri, Loo, Narva-Jõesuu, Püssi, Saue, Viiratsi ja Väike-Maarja piirkonda. Lähiaastatel on plaanis kütusevahetuse projektid ellu viia ka Põltsamaal, Kostiveres ja Sõmerus.