September 20, 2022
Uudised Artiklid

Adven alustas Loo katlamajas ümberehitustöid põlevkiviõli kasutuselevõtuks 

Kiire hinnatõus energiaturul on pannud kaugkütteettevõtteid otsima lahendusi, kuidas saaks klientidele pakkuda teenust mõistlikuma hinnaga. Loo kaugküttevõrgu katlamajas alustas Adven septembrikuu keskpaigas uute seadmete paigaldamist, et intensiivsemal kütteperioodil oleks võimalik ajutise meetmena kasutada tipukoormuste katmiseks maagaasist soodsamat põlevkiviõli. 

Põhikütusena on Loo kaugküttepiirkonnas kasutusel hakkpuit, aga kui soojusvõrgu koormused kasvavad, tuleb taastuvkütusele lisaks võtta kasutusele reservkütus. See on tavapärane praktika biokütusele rajatud võrkudes: kuna hakkpuidukatlamaja ehitamiseks vajalikud investeeringud on suured, ei ehitata neid enamasti maksimaalse koormusvajaduse järgi. Tipukoormused kaetakse reservkütustest, milleks on sageli, nagu ka praegu Loo kaugküttevõrgus, maagaas. 

Aastaid on maagaas olnud reservkütusena parim valik, olles fossiilsetest kütustest väheseima keskkonnamõjuga, soodne ja elanikele märkamatu – selle puhul ei toimu kütuse vedu ja laadimist, samuti puuduvad lõhnahäiringud. Möödunud aasta sügisest alguse saanud maagaasi hüppeline hinnatõus on aga olukorda muutnud. Aasta jooksul on maagaasi hind kasvanud ligikaudu 5 korda, hakkepuit on kallinenud 2,5 korda. Kuna kaugkütteteenuse tarbijahinnast moodustab kütuse hind kaks kolmandikku, on see paraku kaasa toonud ka teenuse arve suurenemise elanike jaoks. Leidmaks jätkuvale hinnatõusule kasvõi teatavat leevendust, võttis Adven oma võrgupiirkondades sihiks luua võimekus, et katta tipukoormused maagaasi asemel põlevkiviõliga. Selle tagab varustuskindluse ning on tänastest maagaasihindadest mõnevõrra odavam. 

“Peame alati silmas ka pikaajalist vaadet, otsides varustuskindluse, hinna ja keskkonnavaate tasakaalu. Praeguse lahenduse näol on tegemist ajutise abinõuga keerulises energiaturu olukorras. Kiireid võimalusi teenust soodsamaks muuta ei ole – üks väheseid selleks on uue kütuseliigi kasutuselevõtt. Seeläbi saame sügistalvel pakkuda elanikele toasooja kindlasti soodsamalt kui see olnuks muudatust tegemata, kuid täpseid protsente ei julge kiirelt muutuvate energiahindade valguses välja tuua,” selgitas Adveni tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Melsas.  

Tema sõnul on ehitustööde alustamiseks vajalike tarnete protsess osutunud keeruliseks. ”Põlevkiviõli kasutuselevõtuks vajalikke seadmeid asuti korraga tellima üle Euroopa. Kui mahutitega on läinud mõnevõrra lihtsamalt, siis põletite hankimine on osutunud väljakutseks. On hea meel, et Lool saime septembris töödega alustada ja oktoobri esimeses pooles peaks saabuma ka põleti. Seejärel saame juba loetud päevadega seadmed kaugküttevõrguga ühendada ja valmisoleku need tipukoormustel kasutusse võtta,” selgitas Melsas. Ta tõi välja, et Loo vallaga on hästi sujunud koostöö tööde ettevalmistamisel ja läbiviimisel. ” Uue kütuse kasutuselevõtt tähendab omajagu administratiivtööd ja mitmete vajalike lubade hankimist. Meil on hea meel, et Kostivere vald on asjale igati kaasa aidanud ja omaltpoolt kiirelt reageerinud,” ütles Melsas. 

Kui kõik sujub plaanipäraselt, saab uusi seadmeid kasutama hakata oktoobris või hiljemalt novembris. Põlevkiviõli tarne ja laadimine uuendatud katlamajas on kavandatud ligikaudu kaks korda kuus. Adven Eesti annab uue täiendava kütteallika kasutuselevõtust klientidele kirja teel teada. 

Jõelähtme vallas haldab Adven ka Kostivere kaugküttepiirkonda, kus plaanib uue biokütusel põhineva katlamaja valmis saada aasta lõpuks. Kuna sealses piirkonnas on soojatarbimine vähesem, katab hakkepuit ära olulise osa tarbimisvajadusest ning  seetõttu ei ole seal põlevkiviõlilahenduse tarvidust. 

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.