Meie eesmärk

Energiat on alati vaja, et hoida ühiskonda liikumises, kuid energiatootmise keskkonnaaspektid pole alati olnud fookuses. See on nüüd üks Adveni peamisi eksisteerimise põhjuseid ja viis, kuidas me oma pädevust edaspidi rakendame.

Püüame olla osa kliimamuutuste lahendusest ja usume, et suudame midagi muuta iga säästva energia lahendusega, mille loome, ehitame ja käitame koos klientidega. Me juhindume Advenis eesmärgist luua eelis ettevõtetele, inimestele ja keskkonnale.

Missioon

Meie missioon või täpsemalt Adveni eesmärk kirjeldab põhjust, miks me olemas oleme.  Maailmas, kus kliimamuutused ja vajadus heitmeteta ning suurema energia- ja ressursitõhususe järele on tugevad megatrendid, on Adveni eesmärk väga oluline ja konkreetne.

Advantage in energy.

For business, people and planet.

Koos klientidega rajame ja käitame homseid energialahendusi, mis loovad eelise ettevõtetele, inimestele ja keskkonnale.

1. Klientide energia- ja ärivajaduste terviklik mõistmine ning koos klientidega nende jaoks kõige kasulikumate lahenduste leidmine.

2. Lisaks traditsioonilisele energiavarustusele on meie kontseptsiooni väljatöötamine keskendunud suuresti uute rakendatavate lahenduste leidmisele, mis käsitlevad nutikalt energiatõhusust või ringmajandust ja selle võimalusi meie klientide protsessides.

3. Meie lähenemisest tulenev kasu mõjutab nii vahetut klienti, kui avaldab mõju ka ühiskonnale tervikuna – majanduslikust, sotsiaalsest, keskkonna- ja igapäevasest tööst lähtuvalt.

Visioon

Adven on maailma parim säästva energia teenuse ja kliendikogemuse pakkuja tööstuse ja kinnisvara valdkonnas.

Adveni visiooni keskmes on teenusmudel Energy as a Service ®, mis võimaldab meil oma missiooni erakordselt intensiivselt ellu viia. Juba üle 40 aasta on meie tegevuse fookus olnud meie ärimudelil – terviklike energialahenduste kavandamisel, ehitamisel ja investeerimisel, jaamade ja kliendi põhiprotsesside kujundamisel ja käitamisel ning pideval arendamisel.

Strateegiline võimekus võimaldab meil oma eesmärke saavutada

Meie Energy as a Service teenusmudel rõhutab kolme strateegilist võimekust, milles tahame olla maailma parimad ja milles keskendume arengule.

1. Meie teenusmudeli Energy as a Service elementide (analüüs ja kontseptsioon, projekti elluviimine, pikaajaline opereerimine, lahenduste uuendamine ajas) edukas integreerimine.

Me loome märkimisväärset väärtust nii oma klientidele kui ka klientidele, rakendades oma teenusmudelit sujuvalt, paremini kui keegi teine.

2. Kontseptsioonide väljatöötamine kohandatud energialahenduste jaoks.

Püüame mõista kliendi protsesse, leida kitsaskohad kliendi tegevuses, selgitada välja parimad tehnoloogiad, mis sobivad igaks olukorraks ja luua kontseptsioon, mis teenib kliendi vajadusi.

3. Kliendi kriitilise tähtsusega põhiprotsesside käitamine.

Meie kolmas strateegiline võimekus on meie jaamade ja nendega seotud kliendi põhiprotsesside käitamine paremini kui keegi teine. Oleme seda teinud juba peaaegu 40 aastat ja praegu tegeleb meil sellega üle 250 töötaja. 

Väärtused

Kliendile keskendumine

Otsime lahendusi ja arendame pidevalt uusi energiakontseptsioone, mis vastavad kõige paremini klientide vajadustele. Hoolitseme lahenduse loomisel alati klientide ootuste ja nõuete eest, kuid soovime pakkuda ka parimat võimalikku klientide kogemust igas puutepunktis.

Pühendumine

Pühendume oma klientide vajadustele investeeringute, pikaajaliste lepingumudelite ja pidevate operatiivsete täiustuste pakkumisega. Oleme Advenis pühendunud oma väärtustele, eesmärgipärasusele ja sihtmärkidele ning püüame neid eesmärke oma igapäevases töös saavutada nii hästi kui võimalik.

Tulemuslikkus

Püüame saavutada tulemuslikkust kõigis oma tegevustes ja meil on suur eesmärk arendada lisaks energia- ja kulutõhususele ka inimeste edu. Töötame hoolikalt ja täpselt. Oleme eesmärgile orienteeritud ja jälgime klientidega tihedas koostöös ühiste eesmärkide saavutamist.

Austus

Me austame oma kliente, partnereid ja personali, pakkudes ja järgides üldtunnustatud üldtunnustatud häid eetilisi tavasid. Me peame lugu säästva arengu põhimõtetest ja keskkonnaväärtustest, eelistades keskkonnasäästlikke energialahendusi ja taastuvkütuseid.