Jätkusuutlikkus

Adven on endale eesmärgiks võtnud luua energialahendusi, mis loovad eeliseid ettevõtetele, inimestele ja keskkonnale. Püüame olla osa kliimasoojenemise lahendamisest ja usume, et anname sellesse oma panuse iga jätkusuutliku energialahendusega, mida oma klientide kaasabiga loome, rajame ja haldame.

Adven on oma vastutustundlikkuse eesmärkidega keskendunud süsiniku jalajälje vähendamisele, tööohutuse parandamisele ning oskuste ja töötajate kaasamise arendamisele. Need kolm eesmärki on ka oluline osa meie strateegilistest eesmärkidest, mille plaanime saavutada 2024. aastaks.

Vastutustundlik ettevõtlus

Keskkonnateadlik mõtlemine on meie igapäevase tegevuse osa. Usume säästvasse arengusse ja soovime olla juhtiv keskkonnamõjusid vähendavate energiatootmistehnoloogiate rakendaja. Arendame pidevalt biokütuste, jäätmematerjalide ja jääksoojuse kasutamist ning panustame nende kasutuselevõttu. Võimaldame klientidele uuenduslikuma energiatehnoloogia kasutamist, ilma et meie klientidel tarvitseks ise sellesse investeerida. Tootmine toimub kulutõhusalt, võimaldades klientidel säästa.

2005. aastal loodi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF), mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. VEF on võtnud oma südameasjaks korraldada iga-aastaselt Eesti kõige põhjalikumat ettevõtete vastutustundlikkuse-alast hindamist – Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksit ning tunnustada tublimaid kuld-, hõbe- ja pronkstaseme kvaliteedimärgistega. Saavutasime keskmiste ja suurettevõtete kategoorias 99% võrreldes parima tulemusega ja pälvisime sellega 2019. ja 2020. aastal kuldtaseme kvaliteedimärgise ning 2021. aastal hõbemärgise.

Tõhus kaugküte

2018. aastal hakkas Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu (EJKÜ) välja andma “Tõhusa kaugkütte” märgist. Märgisega tõstetakse esile kaugkütet, kui keskkonnasõbralikku ning kaasaegset soojusvarustuse süsteemi, mis vastab kõigile energiatõhususe nõuetele. Märgis on ideaalne vahend tõendamaks ja informeerimaks, et kaugküttevõrk vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust.

Viimastel aastatel oleme mitmed oma maagaasil töötavad katlamajad taastuvale biokütusele üle viinud ja teeme pidevalt ettevalmistusi tulevikuks, et taastuva energia osakaalu tootmises veelgi suurendada. Tänaseks oleme 9 piirkonnas läinud üle biokütusele ning saanud “Tõhusa kaugkütte” märgised: Loo, Laagri, Kunda, Väike-Maarja, Adavere, Viiratsi, Narva-Jõesuu, Viimsi ja Haabneeme ning Põltsamaa.

Keskkond

Usume säästvasse arengusse ja soovime olla juhtiv energiateenuste pakkuja, vähendades meie keskkonnamõjusid. 

Meie jaoks tähendab vastutus lahendusi, mis parandavad energia, vee ja materjalide tõhusust. Arendame pidevalt taastuvate energiaallikate ja jäätmematerjalide kasutamist ning investeerime nende kasutamise parandamisse. Hoolime keskkonnast, hoides igapäevases tegevuses ära kahjulikke keskkonnamõjusid.

Näiteks on Adven viimase 8 aasta jooksul (2012–2019) suutnud oma toodetud energia CO2 heitkoguseid vähendada 41 protsenti (võrreldes energiamüügiga). See tähendab umbes 80 kilo vähem süsinikdioksiidi iga müüdud megavatt-tunni kohta.

Adveni pikaajalised meetmed CO2 heitkoguste vähendamiseks hõlmavad muu hulgas taastuvenergiaallikatele üleminekut ja meie energiakeskuste efektiivsuse parandamist.

Järgmise viie aasta jooksul on eesmärk vähendada CO2 heitkoguseid 200 000 tonni võrra

Peaaegu kõik Adveni investeeringud edendavad vastutustundlikkust, kui vähendame oma energiatootmist või klientide süsinikdioksiidiheiteid. Tegelikult on kliimamuutused üks meie tugevaimaid kasvu tõukejõude. Keskendume oma tulevases kasvus säästvale energiatootmisele, energiatõhususele, ressursitõhususele ja kasutame klientide vajaduste lahendamiseks uusi, kuid äritegevuses tõestatud tehnoloogiaid.

Suurel osal meie investeeringutest on tugev seos jätkusuutlikkuse eesmärkidega. Müügiläbirääkimiste varases staadiumis tutvustame võimalusi uute madalama heitkogusega alternatiivide konverteerimiseks või juurutamiseks ja jätkame uute võimaluste arutamist kogu lepinguperioodi vältel.

2019. aastal seadis Adven keskkonna eesmärgiks vähendada oma tegevuse kaudu CO2 emissiooni 200 000 tonni võrra. 2019. aastal oli Adven Grupi süsinikdioksiidiheide 370 000 tonni.

Eesmärk hõlmab lisaks meie enda energiatootmise meetmetele ka kõike, mida teeme oma klientide heitkoguste vähendamiseks. See lähenemisviis võtab hästi arvesse meie kasvule keskendunud eesmärke ja ka pikaajalistel lepingutel põhinevat äriloogikat. 

Loe, kuidas Adven on aidanud oma klientidel vähendada CO2 heitmeid:

Valio, Soome suurim piimatootja, vähendab nafta ja turba kasutamist – koostöö tulemusel vähenevad biopõhiste kütuste heitkogused 17 000 tonni aastas. Loe rohkem.

„Adven oli ainus partner, kes sai hakkama kogu ahela projekteerimise, ehituse ja käitamisega. Kasu on olnud juba esimesest päevast peale: kogu energiavajadus vähenes 30%, aurunõudlus 40% ja süsiniku jalajälg madalam.”IFF FinnFeeds Soome. Loe edasi.

Terrafame ehitab praegu ühte maailma suurimat akukemikaalide tootmisliini. Terrafame vesinikkütusejaamades tekkivat jäätmeenergiat kasutatakse akukeemiaettevõttes aurutootmise protsessis. Kasutatavate tehnoloogiate abil taastub hinnanguliselt 72 000 MWh raisatud energiat, mis vastab umbes 2500 üksikelamu aastasele energiatarbimisele. Raisatud energia taaskasutamine vähendab süsinikdioksiidi heitkoguseid hinnanguliselt 11 900 tonni aastas. Loe rohkem.