Jätkusuutlikkus

Personaliprioriteedid, mis toetavad töötajate kaasamist

Adveni personalijuhtimise keskmes on neli fookusvaldkonda, mida oleme nimetanud oma personaliprioriteetideks: ressursside ja tööandja maine, kompetentsi ja juhtimise arendamine ning tulemusjuhtimine.

Me saame saavutada eesmärki olla oma äris maailma parim, kui meil on parimad eksperdid. Personali prioriteetide ja hea juhtimise arendamise kaudu töötame pidevalt selle nimel, et suudaksime hoida ja värvata parimaid spetsialiste. Iga töötaja on oluline osa ja investeering meie ettevõttesse, mille väärtust soovime üheskoos suurendada. Tahame tagada, et meie teadmised areneksid pidevalt.

Meil on hea meel tõdeda, et Adveni töötajate kaasatus on kõrgel tasemel ja edendame seda ka edaspidi. Toetame töötajate töö- ja eraelu tasakaalu, võimaldades paindlikke töövorme ja hoolitseme nende heaolu eest, pakkudes ulatuslikku töötervishoiualast tuge ning toetades ühis- ja sporditegevusi. Meie eesmärk on olla tippspetsialistide jaoks atraktiivne tööandja.

Võimekuse suurendamine

Adveni Energy as a Service® teenusmudel rõhutab kolme strateegilist võimekust, milles soovime olla maailma parimad ja mille arendamisele keskendume. Need strateegilised võimekused hõlmavad meie ärimudeli elementide (arendamine, ehitamine, omamine, käitamine ja arendamine) edukat integreerimist, kohandatud energia- ja veelahenduste kontseptsioonide väljatöötamist ning ärikriitiliste protsesside toimimist. Loe rohkem strateegiliste võimekuste kohta.

Energia kui teenuse ärimudeli elementide edukaks ühendamiseks oleme määratlenud iga funktsiooni jaoks vajalikud oskused. Eesmärkide saavutamiseks keskendume nende oskuste arendamisele. Pakume igale töötajale erinevaid koolitusvõimalusi, aga ka töökohal õppimist ning selle kaudu suurendame sisemiste teadmiste ja ekspertteadmiste jagamist.

Oleme käivitanud Adven Academy, kogu grupi sisemise õppeplatvormi. See koosneb koolitusest, mida viivad läbi enamasti meie enda töötajad. Usume, et igaühel meist on oskusi, mida saab teistega jagada.

Juhtimine ja tulemusjuhtimine

Töötajate kaasamisel paneme erilise rõhu juhtimise olulisusele. Adveni juhtimise eesmärk on toetada meie töötajate kasvu ja edu. Julgustame juhte olema eeskujuks, toetama töötajaid igapäevaelus ja andma kõigile hääle.

Leiame, et tulemusjuhtimine ja kaasamine on ka töötajate jaoks oluline motivaator. Oleme välja töötanud protsessi- ja motivatsioonimudeli mitte ainult oma valdkonna parimate meelitamiseks ja hoidmiseks, vaid ka selleks, et aidata oma töötajatel tuvastada, mida on vaja tööl edu saavutamiseks ja kuidas me oma strateegilised eesmärgid saavutame. Sihtide seadmisel juhime eesmärke alates ettevõtte tasemest kuni individuaalse tasemeni. Sellega kirjeldame, kuidas meie töötajate töö aitab Adveni edule tervikuna kaasa.